Fortsätt till innehåll

Etteplan vinner ramavtal med FMV

Pressmeddelande – Publicerad: 20.04.2016 11:03:35

I Försvarets materielverks (FMV) upphandling av konsulttjänster inom projektet JAS 39 Gripen, har Etteplan vunnit ramavtal inom de tre kompetensområdena logistik och driftsstöd, utbildning samt informationssäkerhet.

Etteplan kommer att bistå FMV med teknisk specialistkompetens i kontakter med internationella kunder och leverantörer inom respektive område.

Ramavtalet gäller i 12 månader med option på förlängning upp till totalt 84 månader.

–        Vi är självklart mycket glada för förtroendet. Detta avtal är ytterligare ett kvitto på Etteplans kompetens inom avancerade militära flygsystem så som JAS 39 Gripen, säger Martin Zachrisson, ansvarig för Aerospace & Defense på Etteplan.

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com