Fortsätt till innehåll

Etteplan levererar ny mätteknik till den tyska myndigheten för be­folk­ningss­kydd och krishantering

Pressmeddelande – Publicerad: 05.09.2016 11:00:00

Etteplans enhet i Tyskland har fått en betydande order från den tyska myndigheten för befolkningsskydd och krishantering (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK). Ordern omfattar mätinstrument och en uppdatering av mätutrustningen till fordon som mäter farliga luftpartiklar, till exempel kemikaliska, biologiska, radioaktiva och kärnpartiklar. Mätarna och mjukvaran levereras under åren 2017–2019.

Ordern omfattar integration av hårdvaran och mjukvaran för en toppmodern jonmobilitetsspektrometer (IMS), en fotojoniseringsdetektor (PID) och en GPS-enhet samt uppdateringspaket för den befintliga mätutrustningen.

Mjukvaran utvecklas av Etteplans experter i Sverige. Etteplans tyska enhet genomför integration av de nya mätarna, dokumentation av installationsarbetet, hårdvaran och mjukvaran, logistiska uppgifter i anslutning till uppdateringspaketen samt installation, support och utbildning.

Etteplan inledde sin verksamhet i Tyskland i januari 2016 i samband med köpet av arvato AG:s verksamhet inom teknisk dokumentation från Bertelsmann Group.

– Vi är mycket glada över samarbetet med den tyska myndigheten för befolkningsskydd och krishantering. Våra framgångar bland kunder inom den offentliga sektorn är ett kvitto på Etteplans expertis och yrkesskicklighet, säger Petri Ikonen, SVP, Technical Documentation Services på Etteplan.

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och Förenta Staterna. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com