Fortsätt till innehåll

Outokumpus stålverk i Torneå lägger ut in­gen­jörst­jäns­ter till Etteplan

Pressmeddelande – Publicerad: 06.10.2016 12:00:00

Etteplan och Outokumpu har tecknat ett avtal om outsourcing av ingenjörstjänster och teknisk dokumentation för Outokumpus stålverk i Torneå. Etteplan blir samtidigt förstahandsleverantör av ingenjörstjänster, teknisk dokumentation och datahantering för Outokumpus stålverk i Torneå och gruva i Kemi. Avtalet träder i kraft den 2016-11-01, varvid 22 medarbetare på stålverket flyttar till Etteplan med oförändrade anställningsvillkor.

Etteplans servicelösning bygger på väldefinierade processer och effektiva arbetsmodeller. Avtalet innebär att Etteplan tar över ansvaret för kundens ingenjörstjänster och deras utveckling. Resultaten mäts regelbundet tillsammans med kunden enligt överenskomna parametrar.

– Etteplans servicemodell erbjuder oss mervärde i dagens föränderliga affärsklimat och möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet samtidigt som vi får tillgång till marknadsledande expertis. En ytterligare faktor bakom beslutet var att våra medarbetare får flytta till en bra arbetsgivare och goda möjligheter till professionell utveckling, berättar Erkki Niska, VP Tornio Mill Services på Outokumpu.

Avtalet med Outokumpu är strategiskt viktigt för Etteplan och skapar tillsammans med köpet av Suomen Unit Oy tidigare i år utmärkta förutsättningar att erbjuda tjänster till industriföretag och utveckla Etteplans verksamhet i norra Finland.

– Vi är mycket nöjda med avtalet och med att få välkomna 22 nya specialister till vår organisation. Avtalet är ett bevis på att våra outsourcinglösningar fungerar och stärker vår marknadsposition i norra Finland betydligt. Tack vare outsourcingsavtalet kommer vi att ha cirka 130 specialister i regionen och vi kommer att rekrytera även mer konstruktörer och experter inom teknisk dokumentation, säger Riku Riikonen, SVP Engineering Services på Etteplan. 

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och Förenta Staterna. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com Outokumpu i korthet Outokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål. Vi tillverkar avancerade material som är effektiva, hållbara och återvinningsbara och med dem byggs en värld som varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för hundra år sedan och är ett idealiskt val för krävande användningsområden i allt från köksutrustning till broar, energianläggningar och medicinsk utrustning. Det är ett till 100 % återvinningsbart, korrosionsfritt, underhållsfritt, hållfast och hygieniskt material. Outokumpu har 11 000 anställda i över 30 länder med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Outokumpu är listat på Nasdaq Helsingfors. www.outokumpu.com outokumpu.com/stainless-news choosestainless.outokumpu.com