Fortsätt till innehåll

Etteplan utvecklar virtuellt showroom för KONE

Pressmeddelande – Publicerad: 04.11.2016 9:00:00

Etteplan utvecklade en miljö som bygger på virtuell teknik, där kunden med HMD-glasögon kan se hur hissarna och anropsknapparna kan se ut på det färdiga fartyget. Denna virtuella miljö hjälper kunden skapa sig en uppfattning om utrymmet, hissarnas funktion och produkternas material- och komponentval bättre än med traditionella metoder. För KONE är ett virtuellt showroom ett kostnadseffektivt och behändigt sätt att presentera sina produktlösningar i kundens egen miljö, oavsett var man befinner sig.

Etteplans virtuella applikation användes för första gången på sjöfartsmässan SMM 2016 EXPO i Hamburg.

– Etteplans virtuella showroom är ett bra sätt att väcka kundernas intresse genom att presentera hela serviceupplevelsen och ge kunderna möjlighet att bekanta sig med tekniska detaljer, installationsmetoder och hissarnas inredning. För bästa möjliga upplevelse ska VR-miljön innehålla snygg grafik och utrustningen vara lätt att använda. Vi kommer att använda applikationen för att marknadsföra våra högklassiga hisslösningar i hela världen, berättar Jarkko Pakkala, Head of Marine Sales på KONE.

– Etteplans VR-lösning skapar nya möjligheter inom bland annat produkt- och maskindesign, installation och utbildning. En särskild fördel med VR-tekniken är den minskar kostnaderna för produktutveckling, berättar Jyri Pirttimäki, Regional Director & Global Key Account Manager på Etteplan.

KONE är en ledande global hiss- och rulltrappstillverkare. KONE erbjuder sina kunder avancerade hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar som förbättrar användarupplevelsen i och mellan byggnader.

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT samt teknisk dokumentation. Etteplans kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. 

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kina och Förenta Staterna. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com Om KONE KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. I Sverige är KONE även en av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2015 omsatte KONE 8,6 miljarder euro och hade över 50 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. Läs mer på www.kone.com