Fortsätt till innehåll

Digital tvilling revolutionerar försäljning och eftermarknad för tillverkare av in­dustriut­rust­ning

Pressmeddelande – Publicerad: 20.11.2018 11:00:00

Teknikkonsultföretaget Etteplan som specialiserat sig ingenjörstjänster för tillverkningsindustrin, och Mevea, specialisten på simulationsprogramvaror, har utvecklat en digital tvilling som Sleipner kommer att nyttja för digitaliseringen av sina processer för marknadsföring och eftermarknad.

Sleipner Finland Ltd är ett globalt bolag baserat i Jyväskylä, Finland, som tillverkar och marknadsför innovativa och säkra transportsystem för bandfordon och utrustning för kunder verksamma bl.a. inom gruvindustrin, stenbrott och förflyttning av jord. Med Sleipners transportsystem kan tung grävutrustning transporteras hållbart och kostnadseffektivt från en plats till en annan.

I applikationen utvecklad av Etteplan och Mevea kan en grävmaskin och Sleipners transportsystem användas i en simuleringsmodell som genom sina kännetecken, funktioner och utförande fullt efterliknar de fysiska maskinerna. Simuleringsmodellen innehåller också en verklighetstrogen gruvdriftsmiljö. Simuleringsmodellen ger slutanvändarna den nödvändiga utbildningen utan att störa kundens produktion.

Sleipners mål är att utveckla en digital plattform eller portal som samlar kundtjänst i ett enda gränssnitt. Den digitala tvillingen är en del av Sleipners digitala paketering, som inledningsvis innehåller utbildning av slutkunder och handlare. Konceptet är känt från gruvindustrin, men Sleipner är först i världen att ta fram en digital tvilling för transport och logistik av gruvutrustning. Genom den digitala tvillingen vill Sleipner öka kundnöjdheten och sin marknadsprofilering.

Etteplans och Meveas samarbete kring digitala tvillingar och deras gemensamma utveckling av lösningen för Sleipner är baserad på Meveas programvara. Etteplan och Sleipner är sedan en längre tid samarbetspartners inom teknisk utveckling och dokumentation av Sleipners produkter.

Digitalisering av kunders verksamhet är ett av Etteplans strategiska tillväxtområden. Etteplan har gjort stora investeringar i utvecklingen och lanseringen av digitala tvillingar och andra teknologier som stödjer digitaliseringen av kunders verksamhet.

–   D en digitala tvillingen har en nyckelroll i utvecklingen av våra tjänster inom kundanpassad användarutbildning. Genom simulationsbaserad utbildning kan vi säkerställa att användarna har hög kompetens och kan använda lösningen på ett säkert och effektivt sätt. Digitala tvillingen kommer i framtiden också att generera nya sätt för oss att sälja och marknadsföra vår produkt. Etteplans och Meveas omfattande expertis inom teknologi och utvecklingspotentialen det innebär för vår verksamhet är av stor betydelse för oss. Vårt samarbete har gjort det möjligt för oss att fokusera på att utveckla vår kärnverksamhet, säger Tomi Korhonen, Sleipner Finlands Managing Director.

Digitala tvillingar är simuleringsmodeller av en fysisk produkt, maskin eller produktionslinje. Den är identisk med den fysiska produktens egenskaper och funktion, men även användningsmiljö. En digital tvilling kan användas i alla moment av produktens hela livscykel, från produktutveckling och produktionsplanering till eftermarknad. Den kan användas till att simulera en produkts och produktionslinjes funktion virtuellt, innan beslutet tas att påbörja tillverkning. För tillverkare av industriutrustning är digitala tvillingar speciellt användbara i utbildningar, eftersom de eliminerar behovet att transportera maskiner eller ta dem ur produktion under utbildningen.

Etteplan i korthet

Om Etteplan Etteplan Oyj erbjuder maskin- och anläggningskonstruktion, lösningar inom inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte ca 215 miljoner (EUR) 2017. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com Om Mevea Mevea Ltd erbjuder programvarulösningar som är designade för simulering i realtid. De realiserar en digital tvilling, som är en fysikbaserad virtuell tvillingmodell av en fysisk produkt, kapabel att simulera produktens beteende och användning i realtid. En digital tvilling kan användas genom produktens hela livscykel - från produktutveckling, sälj/marknadsföring och utbildning till support för produkten i drift. Detta kan både spara kostnader och skapa nya affärsmöjligheter. Bland Meveas kunder finner man världsledande maskintillverkare. www.mevea.com Om Sleipner Sleipner Finland Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och säkra transportsystem för bandfordon och -utrustning. Våra kunder är globalt verksamma inom gruvindustri, stenbrott och förflyttning av jord. Sleipner transportsystem genererar markanta besparingar för kunder genom ökad produktivitet och minskad kostnad för underhåll, bränsleförbrukning och reducering av koldioxidutsläpp med minst 85% under transport. www.sleipner.fi