Fortsätt till innehåll

Etteplan MORE digitaliserar Postis pakettjänster

Nyheter – Publicerad: 23.01.2020 13:00:00

OmaPosti-kioskernas självbetjäningsterminaler är det senaste tillskottet i Postis utbud av digitala tjänster. Terminalerna gör det möjligt för kunderna att själva hantera sina postärenden som att skicka paket och betala. Vid behov finns också möjlighet att kontakta Postis kundsupport via videosamtal. Etteplans programvaruenhet Etteplan MORE har utvecklat och levererat terminalerna.

Självbetjäningsterminaler används redan i Box (https://www.posti.com/en/media/media-news/2019/posti-to-open-new-premises-focused-on-e-commerce), Postis nya lokal på Centralgatan i Helsingfors som fokuserar på e-handel. Box är avsett för webbutiker och Postens konsumentkunder och fungerar samtidigt som testplats för terminalerna. Med den här typen av innovativa koncept vill Posti accelerera sin tillväxt inom e-handel.

Planen är att använda självbetjäningsterminalerna i OmaPosti-kioskerna, som kommer att öppnas framöver. Terminalerna kommer att komplettera Postis servicenätverk på ett helt nytt sätt. Kioskerna består av en självbetjäningsterminal och en paketautomat.

Målet är att bygga ut OmaPosti-nätverket betydligt under de närmaste åren. Postis strategi är inriktad på tillväxt inom paket, e-handel och logistik, och där vill Etteplan MORE vara till hjälp. 

Etteplan MOREs första självbetjäningsterminal togs i bruk i Askola sommaren 2019. För projektet tilldelades Posti priset “Retail/Customer Service Innovation of the Year 2019” på Parcel and Post Expo (https://www.parcelandpostexpo.com/en/awards.php).

”Självbetjäningsterminalerna till OmaPosti-kioskerna är en naturlig fortsättning på vårt samarbete med Posti. Terminalerna kompletterar paketautomaterna genom att finnas nära konsumenterna”, berättar Esa Mäkelä, vd för Etteplans programvaruenhet Etteplan MORE.

”Etteplan MORE har bevisat att vi valde rätt partner för utvecklingsarbetet med OmaPosti-kioskerna”, säger Lasse Huttunen, chef för Postis servicenät. ”Tidtabellen var otroligt tuff, men Etteplan MORE genomförde utvecklingsprojektet med bravur. De tog dessutom hänsyn till erfarenheter och förbättringsförslag från pilottestet och implementerade dem i följande versioner, vilket är helt avgörande för att lyckas med denna typ av konceptutveckling.”

Etteplans mjukvaraenhet Etteplan MORE har ett långvarigt samarbete med Posti och ansvarar för underhåll av programvaran i Postis paketautomater samt teknisk support. I fjol utökades samarbetet till att även omfatta SmartPost-automaterna som finns i bostadshus och på arbetsplatser.

Etteplan i korthet

Om Etteplan Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Våra kunder är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplans omsättning uppgick till cirka 236 miljoner euro 2018. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. www.etteplan.com Etteplan MORE är Etteplans programvaruenhet, www.etteplanmore.com Om Posti Posti är det ledande post- och logistikföretaget i Finland. Vår kärnverksamhet innefattar posttjänster, paket, frakt och logistiktjänster. Vi har det mest omfattande servicenätverket i Finland och besöker varje vardag cirka tre miljoner hushåll och företag. Posti har verksamhet i 11 länder. Vår omsättning uppgick 2018 till 1,6 miljarder euro och vi har cirka 18 500 anställda. www.posti.com