Fortsätt till innehåll

Etteplan utser Andreas Algerbo till MedTech-chef

Pressmeddelande – Publicerad: 23.08.2021 9:00:00

Etteplan, Pressmeddelande, 23 augusti 2021, kl. 08:00 CET

För att ytterligare stärka Etteplans position på marknaden för medicintekniska produkter har Etteplan utsett Andreas Algerbo till MedTech-chef med start den 1 april 2021. Andreas Algerbo kommer att arbeta sida vid sida med Etteplans kunder för att skräddarsy lösningar som tillgodoser olika företags individuella behov.

Den medicintekniska marknaden växer snabbt i takt med att befolkningen blir allt äldre och konsumenterna blir allt mer intresserade av medicintekniska produkter i hemmet. Ny teknik och nya innovationer implementeras på sjukhus och vårdinrättningar världen över. För att möta denna efterfrågan samlar Etteplan expertis från företagets specialister inom olika områden.

Etteplan är en certifierad partner (ISO 13485: 2016) som kan hjälpa alla slags företag att utveckla produkter för medicinskt bruk hela vägen från idé till koncept och efterlevnad, och fram till produktion. 

”Etteplans kunder formar den nordiska MedTech-marknaden och det finns en stor outnyttjad potential för tillväxt och innovationer. Inom MedTech behövs många olika kompetenser, från ingenjörer till experter på regelefterlevnad och elektronik, och Etteplan har redan många duktiga medarbetare som arbetar i teknik- och hälsovårdsvärlden. Jag är väldigt glad över att få kliva ombord”, säger Anderas Algerbo.

Tekniken spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla exakt, snabb och effektiv vård till människor i alla åldrar. 

”Enheter för både professionellt bruk och hemmabruk måste vara kompatibla och säkra. Tiden till marknaden för MedTech-enheter kan göras kortare med bättre planering och MedTech-enheter med internetuppkoppling för distans- och hemvård måste vara cybersäkra. Etteplan klarar dessa krav”, säger Andras Algerbo.Innan Andreas Algerbo började på Etteplan har han arbetat för medicinteknikföretagen Dolomite och Eurovema, på olika lednings- och försäljningspositioner sedan början av 2000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tel. +46 70 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Etteplan i korthet

Om Etteplan Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, industriell utrustning och anläggningsteknik, samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter. År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag över 3 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com