Fortsätt till innehåll

Junttan Oy har outsourcat sin tekniska dokumentation till Etteplan med målet att effektivisera re­sur­san­vänd­nin­gen och förenkla processerna

Pressmeddelande – Publicerad: 11.04.2022 9:00:00

Etteplan, pressmeddelande, 11 april 2022, 09.00 EET

Junttan Oy, som ingår i finska Sinituote Group, har outsourcat sin tekniska dokumentation till Etteplan med målet att förbättra dokumentationens kvalitet och kostnadseffektivitet.

Junttan Oy är specialister inom tillverkning av hydraulisk pålningsutrustning, inklusive pålningsriggar och ExcaDrill grävmaskinmonterade borriggar. Försäljning, drift och underhåll av dessa produkter kräver noggrann teknisk dokumentation under enhetens hela livscykel. De praktiska tillämpningarna för produktinformationen omfattar drift- och installationsmanualer samt utbildningsmaterial.

Att skapa och hantera produktdokumentation är en viktig uppgift, men den ingår vanligtvis inte i ett företags kärnkompetens. Därför kan det vara svårt att hålla koll på de faktiska kostnaderna för dokumentationen, och den kan stjäla fokus från företagets kärnverksamhet.

”Vår tjänsteprodukt Etteplan INFO är ett bra exempel på en av de outsourcingprocesser som blir allt vanligare. De här processerna utgår vanligtvis från ett specifikt område, till exempel teknisk dokumentation, som ligger utanför kundens kärnkompetens. Genom outsourcing kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet”, säger Kimmo Kallio, Etteplans Business Unit Director för Technical Documentation Solutions i Finland. 

Etteplan är en av de främsta experterna på teknisk dokumentation, och företaget har förfinat sin outsourcingprocess under nästan två decennier. Med över 850 specialister inom olika områden av teknisk dokumentation placerade i sex länder över hela världen har Etteplan djupgående kunskaper om de branschspecifika kraven hos sin globala kundbas. 

Outsourcing kan också förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten för den tekniska dokumentationen. Junttan utkontrakterade ursprungligen en person till Etteplan, men på grund av växande efterfrågan inkluderar teamet redan ytterligare en person. Flexibilitet är en av de viktigaste fördelarna med samarbetet, eftersom teamets storlek kan ökas och minskas i takt med att behovet av dokumentationsarbete varierar. Just det var anledningen till Junttans intresse för alternativet med outsourcing.

”Outsourcingprocessen har gått mycket bra ända sedan de inledande förhandlingarna. En av de bästa aspekterna är att Etteplan med sin egen expertis kan lyfta vår tekniska dokumentation till en ny nivå utan att vi själva behöver utveckla de funktionerna. Genom outsourcing kan vi både säkra de nödvändiga resurserna och möta efterfrågetoppar”, säger Timo Lipponen, Director of NPD & Mechanical Design på Junttan Oy.

Industriföretag lägger i allt större utsträckning ut sina funktioner, både i Finland och på andra platser. Förutom förbättrad resurshantering ger outsourcing även ökad flexibilitet, smidighet och effektivitet. Förutom teknisk dokumentation tillhandahåller Etteplan produktutveckling, konstruktion och programvaruutveckling för många av sina partner.

Enligt Kallio är kunderna i allmänhet mycket nöjda med sina outsourcingprojekt – och det gäller även den outsourcade personalen.

”De anställda som tidigare ansvarade för att ta fram teknisk dokumentation för sin egen organisation jobbade ofta ensamma. Genom utkontrakteringen har de blivit medlemmar i ett team med experter från Etteplan, vilket också ger dem möjlighet att vidareutveckla sin kompetens”, säger Kallio. 

Mer information:
Kimmo Kallio, Business Unit Director, Finland, Technical Documentation Solutions, tel. +358 10 307 2928
Outi Torniainen, Senior Vice President, Marketing and Communications, tel. +358 10 307 3302 

Junttan Oy i korthet

Junttan Oy konstruerar och tillverkar hydraulisk pålningsutrustning. Junttans produktsortiment består av världens ledande pålningsriggar, multifunktionella pålnings- och borriggar, djupstabiliseringsriggar samt hydrauliska slaghammare, rotationshuvuden och kraftaggregat.

Genom att kombinera toppmodern pålningsutrustning med oöverträffad kundservice och en stark beslutsamhet att göra allt för att kunderna ska lyckas, kan Junttan även förbättra er driftseffektivitet. www.junttan.com 

Etteplan i korthet

Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering. Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2021 uppgick Etteplans omsättning till 300,1 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 3 800 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com