Fortsätt till innehåll

Etteplan stöder forskning inom banbrytande additiv tillverkning i det svenska projektet ProThin

Pressmeddelande – Publicerad: 10.05.2022 9:00:00

Etteplan Oyj, pressmeddelandet, 10 Maj 2022 kl 8.00 CEST

Etteplans expertis inom additiv tillverkning (AM) spelar en avgörande roll i det pågående projektet för AM inom det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet ProThin har som mål att kunna tillverka komponenter med tunna sektioner och kanaler med hjälp av AM-teknologin pulverbäddslaserteknik (LPBF).

Etteplan ligger i främsta ledet i ProThin-projektet, som är en del av det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Målet är att möjliggöra produktion av tunna sektioner och kanaler med hjälp av pulverbäddslaserteknik (LPBF) som används vid additiv tillverkning. LPBF är en 3D-utskriftsteknik som möjliggör tillverkning av en mängd geometriskt komplexa produkter med hjälp av en värmekälla, huvudsakligen laser- eller elektronstrålar, för sammanfogning av pulverpartiklar lager för lager, så att det bildas en solid del. Etteplans roll är att tillhandahålla expertis inom produktdesign och processimulering.

Projektet ProThin leds av RISE Research Institutes of Sweden AB och genomförs inom det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Sveriges innovationsmyndighet, Forskningsrådet för hållbar utveckling och Energimyndigheten. Projektet startades 2021 och kommer att pågå fram till 2024.

Huvudmålet är att undersöka robustheten hos pulverbäddslaserteknik (LPBF) som används vid additiv tillverkning. Det slutliga målet med projektet är utveckling av en ny metod som möjliggör serieproduktion av komponenter med tunna sektioner och kanaler.

”För närvarande går det att designa komplexa komponenter med en sådan geometri, men verklighet och simulering är två vitt skilda saker. Om du inte kan genomföra simuleringar som överensstämmer med beteendet hos pulverbäddslasertekniken tillsammans med materialegenskaperna, då kan du heller inte förutsäga om tillverkningen av komponenterna kan ske på ett tillförlitligt sätt. Det här kommer att spara tid, pengar och material”, säger Niklas Eriksson, expert inom additiv tillverkning inom Etteplans affärsområde Engineering Solutions.

”Om du kan tillverka önskade strukturer då kan producenter skapa produkter med bättre funktionalitet. Produktens delar blir lättare och kräver mindre material. Vidare skulle det innebära komponenter som är mer hållbara och miljövänliga”, förklarar Eriksson.

Totalt innefattar projektets konsortium tio partners som representerar hela produktionskedjan: ledande akademiska aktörer, ingenjörsföretag och komponenttillverkare. Alla ansvarar för olika uppgifter.

”Vi kommer att fokusera på simulering och designoptimering för LPBF. Att utveckla simuleringsarbetsflöden är mycket viktigt och av stort värde när det gäller förutsägbarhet och noggrannhet. Vi vill få bättre insikt i de tekniska begränsningarna för att säkerställa att även komplexa delar uppfyller kraven”, berättar Eriksson.

Kontakta oss för mer information:
Tero Hämeenaho, Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization, Etteplan, +358 103 072 757
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Etteplan i korthet

Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering. Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2021 uppgick Etteplans omsättning till 300,1 miljoner euro. Företaget har för närvarande ca 3 900 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com