Fortsätt till innehåll

Etteplan påskyndar den fjärde industriella revolutionen av maskiner och utrustning genom att investera i svenska Ekkono Solutions AB, en utvecklare av maskininlärning och artificiell intelligens

Pressmeddelande – Publicerad: 09.08.2022 10:00:00

Etteplan pressmeddelande 9 augusti 2022 kl. 9.00 CEST

Tekniktjänstföretaget Etteplan gör en strategisk investering i det svenska startup-företaget Ekkono Solutions AB, som utvecklar maskininlärning och artificiell intelligens. Etteplan förvärvar cirka 20 procent av företaget.

Digital teknik utgör en enorm tillväxtpotential för Etteplan. Lösningar baserade på maskininlärning och artificiell intelligens påskyndar den fjärde industriella revolutionen och främjar införandet av teknik som stöder digitala och gröna omställningar. Teknikerna kan till exempel användas för individuell prestandaoptimering, underhållsoptimering, eller optimering av energiförbrukning.

Ekkono Solutions AB grundades 2016 och är ett svenskt teknik- och mjukvaruföretag inom Edge Machine Learning (ML) som sysselsätter maskininlärningsingenjörer, datavetare och embeddedutvecklare. Ekkono Edge Intelligence är en programvara för edge computing. Den kan användas för att analysera till exempel fordon eller elmotorer i realtid, självlärande och individuellt, under drift.

En maskin eller utrustning använder resultaten från analysen exempelvis för att optimera underhållet eller öka sin energieffektivitet. Ekkonos teknik för Edge Machine Learning kräver inte överföring av data till molnet, utan gör analysen och optimeringen lokalt på maskinen eller utrustningen. Ekkonos teknik fungerar därför även i maskiner och utrustning som saknar internetuppkoppling.

Med investeringen får Etteplan möjlighet att vara med i vidareutvecklingen av Ekkonos teknik genom representation i Ekkono Solutions AB:s styrelse.

”Dataanalys och optimering av maskiner och utrustning blir allt viktigare när företagen utvecklar sina maskiner och utrustningar för att bli allt mer energieffektiva. Investeringen i ett startup-företag stöder Etteplans strategi och mål att införa modern teknik som en del av våra servicelösningar. Vårt mål är att samarbeta på djupet och styra utvecklingen av Ekkonos teknik. Vi vill använda tekniken för att skapa värde för våra kunder och stödja utvecklingen av framtida hållbara maskiner och utrustning”, säger Etteplans CEO och koncernchef Juha Näkki.

”Etteplan är en fantastisk partner för oss. Deras djupa och breda tekniska kunskap hjälper oss att vidareutveckla användningen och implementeringen av vår teknik. Bland Etteplans kunder finns många maskin- och utrustningstillverkare som kan använda vår innovativa teknik för att förbättra sina produkter”, säger Ekkonos VD Jon Lindén.

Mer information:
Petri Ikonen, SVP, Solutions & Technologies, Etteplan, tel. +358 50 386 7253
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302
Jon Lindén , VD, Ekkono Solutions AB, tel. +46709576 006

Ekkono Solutions i korthet

Ekkono är ett svenskt mjukvaruföretag som gör edge machine learning, det vill säga gör det möjligt att köra maskininlärning ombord på olika produkter. Ekkonos unikitet, vilket är resultatet av sju års forskning vid Högskolan i Borås, gör det möjligt för produktbolag att snabbt utveckla skräddarsydda smarta funktioner som är självlärande, prediktiva och hållbara. Ekkono inriktar sig på flera branscher, inklusive industriell utrustning, fordon och energi, och har en stark portfölj med storföretagskunder. www.ekkono.ai

Etteplan i korthet

Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering. Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2021 uppgick Etteplans omsättning till 300,1 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 3 900 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com