Fortsätt till innehåll

Etteplan förvärvar High Vision Engineering Sweden AB

Pressmeddelande – Publicerad: 06.09.2023 14:00:00

Etteplan Oyj, pressmeddelande, 6 september 2023 kl. 13.00 CET

Etteplan förvärvar High Vision Engineering Sweden AB

Etteplan, ett lönsamt och växande teknikföretag som betjänar världens ledande industriföretag, utökar sin närvaro i Sverige genom att förvärva High Vision Engineering Sweden AB. High Vision Engineering är ett ingenjörsföretag som erbjuder avancerade konsulttjänster inom de olika produktutvecklingsfaser för den svenska fordons- och tillverkningsindustrin. Som ett resultat av förvärvet kommer 40 High Vision-anställda att gå över till Etteplan.

”Etteplan hälsar med stor entusiasm High Vision Engineering välkommen till vår verksamhet i Göteborg, Sverige och i världen. Genom High Vision Engineering utökas vår fordonskompetens med expertis inom elektrifiering av fordonsparker samt elektronik, mjukvara och uppkopplade fordon”, säger Tero Leppänen, SVP Software & Embedded Solutions för Etteplan.

”Vår vision av framtiden präglas av långvariga partnerskap, kompetenta och engagerade anställda samt främjande av miljövänlig teknik. Etteplan delar många av de framgångsfaktorer som har gjort det möjligt för High Vision att öka kundnöjdheten och lönsamheten samt minska sin miljöpåverkan. De är en stark partner, som kommer att vara till nytta för High Vision-teamet som helhet, för marknaden och för våra kun­der”, säger Peter Weston, VD för High Vision Engineering.

”Med förvärvet stärker vi ytterligare vår position inom fordons- och tillverkningsindustrin i Västsverige. Jag välkomnar varmt High Visions experter till Etteplan”, säger Magnus Frey, VP, Etteplan’s Software and Embedded Solutions i Sverige.

Genom förvärvet av High Vision Engineering fortsätter Etteplan sin internationella tillväxtresa med strate­gin och ambitionen att utöka vårt fullständiga utbud av tjänster till alla nuvarande marknader.

Mer information:
Magnus Frey, Vice President, Software and Embedded Solutions, Etteplan, Sverige tfn +46 7064 02324
Outi Torniainen, Senior Vice President, Marketing and Communications, tfn +358 10 307 3302
Peter Weston, VD, High Vision Engineering AB, tfn +46 734 165504

Kort om High Vision Engineering Sweden AB
High Vision Engineering Sweden AB har en ledande position inom vårt område och är en väletablerad leverantör till fordons- och tillverkningsindustrin i Västsverige. Vi är specialiserade på produktutveckling och vi er­bjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom design, elektronik, testning och validering, kvalitet och projekt­ledning.

Etteplan i korthet

Mer om Etteplan Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering. Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2022 uppgick Etteplans omsättning till 350,2 miljoner euro. Företaget har för närvarande cirka 4 000 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com