Fortsätt till innehåll

Etteplan Sweden AB tillkännager förändringar i ledningsgruppen: Mikael Vatn utses till sty­rel­seordfö­rande och Matts Eriksson till verkställande direktör, med start den 29 februari.

Pressmeddelande – Publicerad: 22.02.2024 13:30:00

Mikael Vatn, nuvarande Senior Vice President och verkställande direktör för Etteplan Sweden, kommer att utses till styrelseordförande för Etteplan Sweden AB från och med den 29 februari. Mikael har haft rollen som verkställande direktör sedan han började på Etteplan 2011. Sedan 2019 har Etteplan en operativ matrisorganisation med tre globala serviceområden, varav Mikael leder Technical Communication Solutions som Senior Vice President och han kommer fortsatt att inneha denna position. 

Matts Eriksson, som för närvarande är Vice President för serviceområdet Engineering Solutions i Sverige, kommer att utses till verkställande direktör för Etteplan Sweden AB från och med den 29 februari. Matts kommer även att behålla sin nuvarande position som Vice President inom matrisorganisationen. 

Dessa förändringar tydliggör Etteplans strategiska mål att stärka sin position på den svenska marknaden. Med Mikaels huvudsakliga åtaganden utanför Sverige på grund av sin roll inom Technical Communication Solutions, och med Matts hela fokus inom Sverige, syftar omorganisationen till att stärka förmåga att navigera den lokala marknadsdynamiken och uttnytja möjligheter till hållbar tillväxt och framgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matts Eriksson, VD, Etteplan Sweden AB, +46 70 31 03 390
Mikael Vatn, styrelseordförande, Etteplan Sweden AB, +46 70 88 14 820

Etteplan i korthet

Etteplan är ett växande teknikserviceföretag med syftet att föra samman människor och teknik för att förändra saker till det bättre. Tillsammans med våra kunder bygger vi en värld där alla system, processer och produkter kan göras smartare, effektivare och mer hållbara. Bland våra kunder finns några av världens främsta företag inom tillverkningsindustrin. År 2023 hade vi en omsättning på 360 miljoner euro och cirka 4 000 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är listade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com