Close

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Referens
Kompetensområde

Bred kunskap om många olika tekniker

Skräddarsydda fabriksautomationssystem kräver expertis inom både modern och äldre teknik. Etteplans experter tar också hand om driftsättningen av fabriksautomationssystem världen över.

Olika mjukvaruvarutester säkerställer kvalitet

En viktig del i samarbetet är att utveckla och lyfta fram Fastems testmetoder och -processer för programvara, till exempel genom rapportering.

Flera projekt på gång samtidigt. Processerna för testautomatisering har utvecklats så att Etteplans mjukvarutestare snabbt och effektivt kan betjäna flera olika projekt samtidigt. I praktiken innebär det, till exempel, att bygga upp testautomatiseringsparametrar som enkelt kan modifieras för varje projekt. Kostnadsbesparingarna är stora eftersom hela testautomatiseringen inte behöver byggas separat för varje projekt. 

Manuell testning av mjukvara krävs också för att man ska kunna säkerställa överensstämmelse med kundspecifikationer och den interna driften av systemet i skräddarsydda fabriksautomationssystem. Etteplan utför därför även olika typer av acceptanstester och integrationstester i olika skeden av driftsättningsprojektet. Under utvecklingsarbetet genomförs acceptanstest på delsystem vid anslutning av separat implementerade hårdvaru- och mjukvarumoduler. För att avsluta driftsättningen testar man slutligen hela systemet innan projektet godkänns. Olika mjukvarutester säkerställer framgångsrika projekt, kvalitet och smidig driftsättning.

Långsiktigt samarbete har förbättrat de gemensamma kunskaperna

Under årens lopp har Etteplans team lärt sig Fastems arbetssätt och behov mycket väl. Samarbetet inleddes våren 2013 med Eatech Oy och fortsatte när företagets namn ändrades till Etteplan i början av 2019. – Lärande och erfarenhet är en viktig del av partnerskapet, säger Jouni Peltonen, Vice President of Software Supply hos Fastems. Båda sidor har varit mycket nöjda med samarbetet. – Etteplan är ett mycket kompetent företag som förstår vad som behövs i den här verksamheten, sammanfattar Peltonen. 

Det är just det här långsiktiga samarbetet som gör att ett smidigt samarbete kan garanteras. Vi har kunnat behålla samma personer i vår verksamhet under lång tid, så vi har lärt oss mycket tillsammans, tillägger han. 

Fastems Oy Ab tillhandahåller intelligenta lösningar för fabriksautomation som hjälper metalltillverkare att optimera sin produktivitet. Företaget grundades 1901 och är också känt för robotbaserade automatiseringslösningar, programvara för produktionskontroll, portal- och traverssystem och ett omfattande utbud av tjänster. Fastems har levererat mer än 4 000 installerade system till företagets huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Mer information finns på www.fastems.com

– Vi har genomfört många omfattande och krävande automatiseringprojekt för mjukvara tillsammans med Etteplan. För varje projekt har vi kunnat samarbeta på ett smidigt och framgångsrikt sätt. Baserat på vår erfarenhet är Etteplans experter kompetenta, effektiva och oberoende – jag rekommenderar dem, säger chefen för SW Delivery Jani Nietula på Fastems.

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Kontakta oss
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications