Close

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Referens
Kompetensområde

Bred kunskap om många olika tekniker

Skräddarsydda fabriksautomationssystem kräver expertis inom både modern och äldre teknik. Etteplans experter tar också hand om driftsättningen av fabriksautomationssystem världen över.

Olika mjukvaruvarutester säkerställer kvalitet

En viktig del i samarbetet är att utveckla och lyfta fram Fastems testmetoder och -processer för programvara, till exempel genom rapportering.

Flera projekt på gång samtidigt. Processerna för testautomatisering har utvecklats så att Etteplans mjukvarutestare snabbt och effektivt kan betjäna flera olika projekt samtidigt. I praktiken innebär det, till exempel, att bygga upp testautomatiseringsparametrar som enkelt kan modifieras för varje projekt. Kostnadsbesparingarna är stora eftersom hela testautomatiseringen inte behöver byggas separat för varje projekt. 

Manuell testning av mjukvara krävs också för att man ska kunna säkerställa överensstämmelse med kundspecifikationer och den interna driften av systemet i skräddarsydda fabriksautomationssystem. Etteplan utför därför även olika typer av acceptanstester och integrationstester i olika skeden av driftsättningsprojektet. Under utvecklingsarbetet genomförs acceptanstest på delsystem vid anslutning av separat implementerade hårdvaru- och mjukvarumoduler. För att avsluta driftsättningen testar man slutligen hela systemet innan projektet godkänns. Olika mjukvarutester säkerställer framgångsrika projekt, kvalitet och smidig driftsättning.

Långsiktigt samarbete har förbättrat de gemensamma kunskaperna

Under årens lopp har Etteplans team lärt sig Fastems arbetssätt och behov mycket väl. Samarbetet inleddes våren 2013 med Eatech Oy och fortsatte när företagets namn ändrades till Etteplan i början av 2019. – Lärande och erfarenhet är en viktig del av partnerskapet, säger Jouni Peltonen, Vice President of Software Supply hos Fastems. Båda sidor har varit mycket nöjda med samarbetet. – Etteplan är ett mycket kompetent företag som förstår vad som behövs i den här verksamheten, sammanfattar Peltonen. 

Det är just det här långsiktiga samarbetet som gör att ett smidigt samarbete kan garanteras. Vi har kunnat behålla samma personer i vår verksamhet under lång tid, så vi har lärt oss mycket tillsammans, tillägger han. 

Fastems Oy Ab tillhandahåller intelligenta lösningar för fabriksautomation som hjälper metalltillverkare att optimera sin produktivitet. Företaget grundades 1901 och är också känt för robotbaserade automatiseringslösningar, programvara för produktionskontroll, portal- och traverssystem och ett omfattande utbud av tjänster. Fastems har levererat mer än 4 000 installerade system till företagets huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Mer information finns på www.fastems.com

– Vi har genomfört många omfattande och krävande automatiseringprojekt för mjukvara tillsammans med Etteplan. För varje projekt har vi kunnat samarbeta på ett smidigt och framgångsrikt sätt. Baserat på vår erfarenhet är Etteplans experter kompetenta, effektiva och oberoende – jag rekommenderar dem, säger chefen för SW Delivery Jani Nietula på Fastems.

Mer att läsa

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Utveckling av framtidens kundupplevelser – idag, med Hakonen

Hakonen, ett företag inom servicekoncept för hushållsapparater, möbler och tvätt, har som mål att göra världen till en mer resurseffektiv och bekymmersfri plats. Företaget servar kunder i vitvaru- och möbelbutiksbranschen samt fastighetsbranschen.

Kontakta oss
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications