Close

Utökad testkapacitet och modernisering av testsystem för Ensto

Ensto konstruerar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta elektriska lösningar och expertis för eldistributionsnät och byggnader. Ensto, ett internationellt teknikföretag och familjeföretag, grundades 1958 och har cirka 1 350 engagerade medarbetare i Europa, USA och Asien. Under 2020 genererade vi en omsättning på 250 miljoner euro. Vi tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar framtid.

Etteplan och Ensto har en bakgrund av gemensamma projekt inom testområdet. När Ensto behövde en ny elektrisk åldringstestare för att uppfylla kraven i moderna standarder valdes Etteplan därför ut för projektet. Ensto erbjuder ett stort urval av passiva elektriska lösningar som låg- och mellanspänningskontakter som måste uppfylla standardernas testkrav. Dessutom behövde Ensto utöka sin testkapacitet för att uppfylla standarderna och på grund av vissa föråldrade mätinstrument. I det här fallet var kunden också tvungen att efterleva strikta standarder som ställde upp ett omfattande urval av specifikationer för projektet.

Vi  behövde mer kapacitet och en ny generation mät- och kontrollsystem med ett väldesignat användargränssnitt, utvecklar Janne Lappalainen, Laboratoriechef, Ensto.

Elektrisk åldringstestare för låg- och mellanspänningskontakter

Lösningen blev en elektrisk åldringstestare som implementerades av Etteplan i enlighet med Enstos krav på elektriska låg- och mellanspänningskontakter. Produkterna testas enligt en mängd olika standarder som bestämmer antal sekvenser, mätfrekvens och uppvärmningsparametrar. Med testsystemet kan användaren välja en specifik standard för varje test och hantera olika standarders testsekvenser. Dessutom tillåter åldringstestaren att upp till 1 300 ampere körs genom de testade produkterna, vilket möjliggör en åldringssimulering på flera år.

Leveransen omfattade en värdstyrenhet, teststationer och kommunikation mellan de olika teststationerna. Värdstyrenheten tillhandahåller ett användargränssnitt för hantering av alla teststationer och ansvarar för insamling och lagring av alla testmätningar. Sammantaget stöder testsystemet fyra teststationer som kan arbeta oberoende av varandra utan åtkomst till värdstationen efter att en testsekvens har initierats och startats.

Skräddarsydd lösning med flexibilitet

Implementeringen av testaren gick bra och Ensto fick en skräddarsydd lösning för sina testbehov. Åldringstestaren är också anpassningsbar för att Ensto ska kunna fortsätta sin utveckling

– Kunden hade en mycket exakt syn på hur åldringstestaren skulle fungera och se ut, vilket gjorde projektimplementeringen mycket förutsägbar. De hade stora möjligheter att påverka åldringstestarens funktion och vi kunde skräddarsy testsystemet efter deras tydliga specifikationer, säger Christian Rimaila, Teamleader för Test Management på Etteplan.

Målen uppnåddes utan problem. Vi skulle kunna minska ytterligare genom att använda våra värdefulla mänskliga resurser på grund av två olika styrningssätt. Möjligheten att välja rätt matningsspänning och ett utökat antal mätningar har också hjälpt oss i det dagliga arbetet. Det finns även många andra värdefulla detaljer.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Etteplan stöder KION med kontinuerlig systemtestning av IoT-enhet för gaffeltruckar

KION Group är en ledande global leverantör av intralogistiklösningar för leveranskedjan. KION Groups varumärken hör till de bästa i branschen. Dematic är världens ledande specialist på automatiserade materialflöden. Varumärkena Linde och STILL betjänar premi-ummarknaden för gaffeltruckar och lagerutrustning. Andra varumärken täcker både lågprissegmentet och regionala marknader. Koncernen sysselsätter cirka 41 000 personer världen över.

Vi hjälper Sulzer med utvecklingen av ny programvara för prestandatestning

Sulzer är en global ledare inom vätsketeknik. Företaget är specialiserat på pump-, omrörnings-, blandnings-, separations- och appliceringstekniker för vätskor av alla slag. Sulzers kunder drar nytta av företagets passion för innovation, prestanda och kvalitet och av deras lyhörda nätverk med 50 produktionsanläggningar i världsklass och 100 servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i fyra divisioner: Pumputrustning, tjänster för roterande utrustning, kemiteknik och applikatorsystem.

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Allaway mer än tredubblade räckvidden hos sin smarta dammsugare med Etteplans hjälp

Allaway Oy är ett finskt företag som tillverkar Allaway centraldammsugare och Ufox luftfuktare. Fabriken och kontoret ligger i Jyväskylä i centrala Finland. Centraldammsugaren Allaway har hundratusentals användare och är det populäraste varumärket inom centraldammsugare i Europa.

Allaway erbjuder högkvalitativa produkter med lång livslängd för hemmabruk och för mer krävande professionell användning. Allaway utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa centraldammsugare och luftfuktare.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.