Close

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Referens
Kompetensområde

Efter många års utveckling och användning av väg- och vägtullssystem bestämde sig experterna från Hi Tech Mobility för att utveckla en smart mobilitetslösning. Projektet startade 2012 när Etteplan (tidigare Skyrise.tech*) blev en del av det tekniska team som ansvarade för förverkligandet av Hi Tech Mobilitys idé. Idag arbetar vi med affärsanalys, design, systemarkitektur, utveckling och kvalitetssäkring av de kommande funktionerna.

Målet var att utveckla och driftsätta ett helt biljettfritt parkeringssystem. Hittills har den enda tillgängliga lösningen på marknaden varit standardbiljettsystemet som integrerades med spärrar och biljettautomater. Förarna stannade vid parkeringens ingång, tog en biljett och därefter öppnades spärrarna.

Denna lösning störde förfarandet för hela parkeringsbranschen. Vertikalt gör en enda portal det möjligt för åtskilliga roller, från anläggningsägare till slutanvändare, att utföra sina uppgifter i själva lösningen. Horisontellt har hela parkeringsprocessen kunnat digitaliseras från början till slut, dvs. från identifiering till betalning.

– Etteplans programvara får mycket beröm för sin bekvämlighet och slutanvändarupplevelse. [...] De kommunicerade tydligt, höll tidsfristerna och levererade positiva resultat genom hela projektet. Jag värdesätter deras ärlighet, om de upptäcker några problem får vi omedelbart reda på det, säger Bengt Jorgen Olsen, CTO, Hi Tech Mobility.

Teknisk strategi för att förverkliga Hi Tech Mobilitys idé

Etteplans experter levererade en SaaS-lösning som baseras på Microsoft Azure. Detta anpassade system kan integreras med många olika enheter. Några exempel är kameror för identifiering av registreringsskyltar, spärrar, induktiva slingor, sensorer, VMS (Variable Message Signs), betalningsautomater osv. Vi förberedde dessa mekanismer så att de kunde hantera stora datamängder. 2020 förbättrade vi systemet genom att lägga till maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer, för till exempel detektering av fordonsrörelser. Dessutom fick lösningen under 2021 en teknikstackuppgradering och systemet körs nu på Azure Kubernetes Services.

Hi Tech Mobilitys lösning integrerades med lösningar från den ledande skandinaviska kreditkortsoperatören PayEx redan 2014, så att man kunde tillhandahålla en helautomatisk periodisk betalningsprocess via app och online. Andra betalningssätt är betalningsautomater, postbetalning online, faktura och mobila parkeringsapplikationer som EasyPark och ParkLink.

Från idé till komplett parkeringshanteringssystem

Tack vare den snabba ökningen av användarbasen och den allmänna användningen (cirka två miljoner parkeringsbesök varje månad) använde vi stödverktyg för att förbättra systemet ytterligare.

Vi har omarbetat kundsupportprocessen genom att studera användarbeteendet och komma på idéer om hur kundupplevelsen kan förbättras. Dessutom utvecklade vi ett verktyg för hantering av uppgifter för parkeringsövervakningspersonalen – en mobilapp med ett inbyggt OCR-bibliotek (Optical Character Recognition). Det hjälper personalen att hålla ett öga på alla parkerade bilar. Om det uppstår problem med identifieringen av registreringsskylten, t.ex. tung snö, vidtar personalen manuella åtgärder.

Den senaste funktionen som vi utvecklat är scheman som hanterar fasta priser för separata tidsintervall på bestämda anläggningar.

Projektet har lett till mycket nöjda slutanvändare, vilket innebär att funktionella och icke-funktionella krav som stabilitet, drifttid och prestanda har kunnat uppfyllas. Hi Tech Mobility och Etteplan har revolutionerat parkeringsbranschen i Skandinavien och fortsätter att göra det än idag.

*Etteplan förvärvade Skyrise.tech 2021, läs mer om förvärvet.
 

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Paul Pachowicz
Paul Pachowicz
Chief Customer Success Officer