Close

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Referens
Kompetensområde

Efter många års utveckling och användning av väg- och vägtullssystem bestämde sig experterna från Hi Tech Mobility för att utveckla en smart mobilitetslösning. Projektet startade 2012 när Etteplan (tidigare Skyrise.tech*) blev en del av det tekniska team som ansvarade för förverkligandet av Hi Tech Mobilitys idé. Idag arbetar vi med affärsanalys, design, systemarkitektur, utveckling och kvalitetssäkring av de kommande funktionerna.

Målet var att utveckla och driftsätta ett helt biljettfritt parkeringssystem. Hittills har den enda tillgängliga lösningen på marknaden varit standardbiljettsystemet som integrerades med spärrar och biljettautomater. Förarna stannade vid parkeringens ingång, tog en biljett och därefter öppnades spärrarna.

Denna lösning störde förfarandet för hela parkeringsbranschen. Vertikalt gör en enda portal det möjligt för åtskilliga roller, från anläggningsägare till slutanvändare, att utföra sina uppgifter i själva lösningen. Horisontellt har hela parkeringsprocessen kunnat digitaliseras från början till slut, dvs. från identifiering till betalning.

– Etteplans programvara får mycket beröm för sin bekvämlighet och slutanvändarupplevelse. [...] De kommunicerade tydligt, höll tidsfristerna och levererade positiva resultat genom hela projektet. Jag värdesätter deras ärlighet, om de upptäcker några problem får vi omedelbart reda på det, säger Bengt Jorgen Olsen, CTO, Hi Tech Mobility.

Teknisk strategi för att förverkliga Hi Tech Mobilitys idé

Etteplans experter levererade en SaaS-lösning som baseras på Microsoft Azure. Detta anpassade system kan integreras med många olika enheter. Några exempel är kameror för identifiering av registreringsskyltar, spärrar, induktiva slingor, sensorer, VMS (Variable Message Signs), betalningsautomater osv. Vi förberedde dessa mekanismer så att de kunde hantera stora datamängder. 2020 förbättrade vi systemet genom att lägga till maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer, för till exempel detektering av fordonsrörelser. Dessutom fick lösningen under 2021 en teknikstackuppgradering och systemet körs nu på Azure Kubernetes Services.

Hi Tech Mobilitys lösning integrerades med lösningar från den ledande skandinaviska kreditkortsoperatören PayEx redan 2014, så att man kunde tillhandahålla en helautomatisk periodisk betalningsprocess via app och online. Andra betalningssätt är betalningsautomater, postbetalning online, faktura och mobila parkeringsapplikationer som EasyPark och ParkLink.

Från idé till komplett parkeringshanteringssystem

Tack vare den snabba ökningen av användarbasen och den allmänna användningen (cirka två miljoner parkeringsbesök varje månad) använde vi stödverktyg för att förbättra systemet ytterligare.

Vi har omarbetat kundsupportprocessen genom att studera användarbeteendet och komma på idéer om hur kundupplevelsen kan förbättras. Dessutom utvecklade vi ett verktyg för hantering av uppgifter för parkeringsövervakningspersonalen – en mobilapp med ett inbyggt OCR-bibliotek (Optical Character Recognition). Det hjälper personalen att hålla ett öga på alla parkerade bilar. Om det uppstår problem med identifieringen av registreringsskylten, t.ex. tung snö, vidtar personalen manuella åtgärder.

Den senaste funktionen som vi utvecklat är scheman som hanterar fasta priser för separata tidsintervall på bestämda anläggningar.

Projektet har lett till mycket nöjda slutanvändare, vilket innebär att funktionella och icke-funktionella krav som stabilitet, drifttid och prestanda har kunnat uppfyllas. Hi Tech Mobility och Etteplan har revolutionerat parkeringsbranschen i Skandinavien och fortsätter att göra det än idag.

*Etteplan förvärvade Skyrise.tech 2021, läs mer om förvärvet.
 

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Utveckling av framtidens kundupplevelser – idag, med Hakonen

Hakonen, ett företag inom servicekoncept för hushållsapparater, möbler och tvätt, har som mål att göra världen till en mer resurseffektiv och bekymmersfri plats. Företaget servar kunder i vitvaru- och möbelbutiksbranschen samt fastighetsbranschen.

Kontakta oss
Paul Pachowicz
Paul Pachowicz
Chief Customer Success Officer