Close

Etteplan stöttar studenter vid Jönköping University med ingenjörskunskap

Etteplan är sedan en tid tillbaka stolt sponsor och partner till JU Solar Team vid Jönköpings Universitet. Jönköpings Universitet var den första skolan i Sverige som medverkade i tävlingen, tillsammans med Kim Larsson som var en av de första från Sverige att delta 2013. Idag är Kim Larsson avdelningschef på Etteplan i Jönköping.

JU Solar Team är ett lag bestående av ett 20-tal ingenjörsstudenter vid Jönköpings Universitet som vartannat år medverkar i Bridgestone World Solar Challenge – världens största racingtävling för soldrivna bilar. Tävlingen startade år 1987 och välkomnar lag från hela världen att tävla om att köra 3022 km, från norra till södra Australien, från Darwin till Adelaide. Tävlingen i sig tar ca. 5 dagar och är ett fantastiskt tillfälle för unga ingenjörer att mötas och dela idéer.

”Vi fick övernatta där vi hamnade, det kunde vara mitt ute i en ökenstorm eller i ett djungelklimat med ormar och spindlar” berättar Kim Larsson avdelningschef på Etteplan i Jönköping.

kim%20larsson.jpg

När Kim deltog i tävlingen var det 4 förare som turades om att köra varsitt fyratimmarspass, med sedan tidigare utvalda delstopp/check points där de tog paus och bytte förare. Tävlingen i sig är en otroligt givande erfarenhet, menar Kim på, vilket är varför Etteplan sedan 2020 har valt att engagera sig i projektet aktivt.

Eftersom Kim själv har varit med i JU Solar Team vet han mycket väl varför studenter som medverkar i JU Solar Team är toppkandidater för Etteplan och andra ingenjörsbolag. ”Man får en student som är nyexaminerad med ett stort engagemang med kunskap om att kunna driva projekt från start till slut och det är få studenter som har det”.

Tanken med samarbetet är bland annat att kunna hjälpa till och sprida kunskap. Genom Etteplans specialister inom komposit och batteriteknologi har Etteplan bland annat erbjudit studenterna föreläsningar, mentorskap och workshops.

”Vi har spetskompetens här på Etteplan och det är guldvärt för studenter att få ta del av, samt mentorer att bolla med” säger Kim. 

Etteplan erbjuder även möjlighet till praktik, exjobb och även anställning efter studierna. ”Vi har hittills haft fyra studenter som gjort sitt exjobb hos oss där de har fått stöd i beräkningar och inom mekanik för solceller. De som har haft praktik hos oss har jobbat 50% med skolprojektet och 50% skarpt mot kund, vilket leder till att studenterna dels får hjälp med sitt skolprojekt men även relevant arbetslivserfarenhet mot kund”.

Men vad inspirerar mest med projektet? Vad får studenterna ut från det? Jo, nämligen sitt eget varumärke, de bygger upp sitt kontaktnät och får lära känna och jobba med seniora personer med lång erfarenhet och kunskap. Det erbjuder helt enkelt en ovärderlig insyn till arbetslivet. För Etteplan är det inspirerande att stötta tidigt i karriären eftersom vi tänker framåt, att sprida kunskap om bland annat solenergi, samt att vi lär känna studenterna på djupet- vilket i bästa fall kan leda till rekrytering.

”Vi på Etteplan tycker att det är viktigt att satsa på våra studenter tidigt, även om det inte leder till en anställning hos oss direkt så har vi kunnat ge dem en möjlighet till att komma ut i arbetlivet fortare och bara det är värt mycket i sig” avslutar Kim.

Team%20solar.jpg

Fler artiklar som kan vara av intresse