Close
Technical Product Information

Teknisk produktinformation

Olika användare under produktens livscykel måste kunna installera, driftsätta, använda och serva produkter snabbt, tryggt, korrekt och säkert. 

På Etteplan har vi kompetensen att instruera användare och operatörer och servicetekniker på ett klart och entydigt sätt. Det ökar effektiviteten, säkerheten och kundnöjdheten. 

Etteplan tillhandahåller tjänster och lösningar för att skapa, hantera, lokalisera och översätta teknisk produktinformation liksom att publicera och göra den sökbar och tillgänglig i flera digitala ka-naler. Vårt uppdrag är att er tekniska information ska möjliggöra säker, trygg och effektiv drift, ge era team information för effektiva arbetsflöden samt att förbättra kundupplevelsen och framtidssäkra ert företag.

Nyckelfördelar
Säkerställd efterlevnad av direktiv och förordningar
Garanterad säkerhet och hälsa
Minskade kostnader för produktdesign, utveckla en gång använd många
Minskat CO2-avtryck
Mindre tid som läggs på att hitta och få tillgång till rätt information för att utföra jobbet

Installation, driftsättning, drift och underhåll samt service av produkter utförs ofta under pressen från tid och pengar. När en produkt tas ur bruk för service kan det leda till kostnader och besvär. Det ligger i allas intresse att underhålls- och servicearbetet utförs säkert och effektivt. Säkerhet-en för personalen och alla som befinner sig i närheten av arbetsplatsen är av största vikt medan arbetet pågår. Vi är bra på att förutse risker och inkludera lämpliga varningar och åtgärder för att säkra personalens säkerhet.

För att begränsa stilleståndstiden för en maskin eller produktionslinje är det viktigt att rätt teknisk information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för rätt användare i rätt sammanhang.

Dessutom underlättar vår högkvalitativa information tydliga översättningar och stärker bilden av ert varumärke.

Vad vi gör

  • Strategisk bedömning och rådgivning inkl. programhantering
  • Innehållsskapande inklusive strukturerad dokumentation i DITA
  • Visualiseringar inkl. animationer, CGI, VR och AR
  • Översättning och lokalisering
  • Utbildningstjänster 
  • Tjänstedesign inkl. användarupplevelse
  • Implementering och stöd för innehållsskapande och verktyg för digital innehållsleverans

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA