Fortsätt till innehåll

Antti Kovanto: Det bästa sättet att lära sig och att utvecklas är att lyssna på de som redan har kompetensen

Antti Kovanto arbetar som Senior Software Test Engineer med bas i Esbo, Finland, och är en av de senast anställda här på Etteplan. Antti har varit på Etteplan i bara några veckor och ägnar sig redan åt att stötta traineer genom att vara deras kontaktperson, svara på frågor och dela med sig av sin kunskap. ”Det har varit en rivstart – jag har åkt runt till kundkontor, satt mig in i olika projekt och lärt känna miljön. Även om min titel är Senior Software Test Automation Developer så är rollen och ansvarsområdena ännu inte helt utformade.” 

Anttis omfattande erfarenhet och unika kompetens inom mjukvarutestning var anledningen till att han rekryterades. Antti hade tidigare arbetat på start-ups och stora välkända företag inom spel och digital marknadsföring med bas i Finland. Vad var det då som motiverade Antti att prova något nytt med Etteplan? 

”Jag ville följa i min fars fotspår, och han hade en lång karriär på ett liknande företag. Anledningen till att jag valde Etteplan var företagets långa erfarenhet av digitala tjänster.”

”Min karriärväg har inte varit den traditionella – jag har gjort saker och ting lite annorlunda. Det som bidragit till min framgång är allt jag lärt mig av min far, men även av min mentor.” Antti pekar på en vändpunkt i karriären som han tillskriver sin mentor: ”Han hjälpte mig inse att det bästa sättet att betrakta min fars programvara var ur ett objektorienterat perspektiv. Det är något jag sedan kunnat dra nytta av inom kvalitetssäkring och testverktyg.” Det visar att man kan få så mycket värdefulla kunskaper från experter och en bättre insikt i varför specifika tekniker passar bäst för en viss uppgift. 

”Både min pappa och min mentor har bidragit till mina färdigheter, och jag har lärt mig av människor som kan mer än jag.”

Antti bidrar redan till kundrelationer och projekt. I sin unika roll som fortsätter att utvecklas hoppas Antti få ägna tid åt både kundprojekt och projekt på Etteplan. 

”Jag har haft positiva upplevelser och fått stöd av både min chef och organisationen i sig. Dessa erfarenheter har gett mig en positiv uppfattning av Etteplan.”

”Mitt intryck är att kulturen är systematisk och direkt, som ett tyskt fotbollslag, och även effektiv”, som Antti uttrycker det. Även om han uppskattar den effektiva kommunikation och projektarbetet finns det alltid tid att lära känna sina kollegor bättre under fikapauserna. 

Antti känner sig redan som en värdefull del av teamet, och det med all rätt. Med den kunskap och expertis som Antti besitter är han en riktig ”chest of wonders” (och ett Nightwish-fan). 

Antti har även intressen vid sidan av sin nya roll på Etteplan, bland annat musik, litteratur och målning. ”Jag har alltid varit kreativ och intresserad av olika konstformer. Under de senaste decennierna har jag fokuserat mer på elektronisk musik.” På fritiden ägnar han sig också åt programmering med olika små program-/spelprojekt och även FoU-projekt.