Fortsätt till innehåll

Jacob Mourad: Ger värde till både kunderna och samhället som helhet

Jacob Mourad arbetar som Software Engineer på Etteplan i Sverige, vilket har gett honom möjlighet att arbeta med många meningsfulla projekt och kontinuerligt skaffa sig nya färdigheter.

”Det bästa med mitt arbete är att jag servar våra kunder och samtidigt är med och utvecklar samhället”

säger Jacob när han tänker tillbaka på några av de projekt som han nyligen har varit inblandad i.

Jacob började arbeta på Etteplan som nyutexaminerad efter avslutad civilingenjörsutbildning. Redan från början togs han väl emot av kollegor och chefer. Han upptäckte snabbt den varma företagskulturen på Etteplan, där alla hjälper varandra mot gemensamma mål som ligger i både medarbetarnas och företagets bästa intresse.

Jacob beskriver själva arbetet som mycket motiverande, och alla får arbeta med projekt som bäst passar deras kompetens och intressen.

”Ett bra exempel på ett projekt som var både meningsfullt och lämpligt för mig var när jag deltog i ett projekt där vi utvecklade en temperaturloggare för vattenreningstankar i utvecklingsländer”, förklarar Jacob.

För Jacob har personlig utveckling alltid varit avgörande. Därför uppskattar han Etteplans personliga utvecklingsplaner som gör det möjligt för medarbetarna att sätta, nå och överträffa yrkesmässiga mål. Redskapen och stödet finns tillgängliga om man bara har ambitionen. 

Idag arbetar Jacob som en del av ett team som utvecklar laddare för elfordon. Att arbeta med projekt som är ett steg mot en mer hållbar industri och för att förhindra klimatförändringar är inspirerande och stimulerande för teamet. För Jacob har resan med Etteplan varit fylld av intressanta projekt som har gett honom möjlighet att växa och lära, men som också ger värde till kunderna och samhället.