Fortsätt till innehåll

Elektrifiering av tung industri – 3 lärdomar

Elbilar och elcyklar är redan vanligt förekommande i många delar av världen. Elektrifieringen av den tunga industrin går däremot långsammare. Men en betydande omvandling är ändå på god väg.

Danfoss är en föregångare inom elektrifiering och utveckling av standardiserade lösningar för industrin.

Vi bad Tero Järveläinen, FoU-chef på Danfoss Editron, om några snabba insikter. 

”Omvandlingen av lastbilarna är redan på väg mot den första elektriska generationen. Om tio år kommer elektriska tunga maskiner och fordon för användning i hamnar och gruvor redan att vara i serieproduktion”, säger Järveläinen.

Näst på tur står skogs- och jordbruksfordonen. Inom jordbruket ger utsläppsfria och tysta fordon många fördelar. Jordbrukare kan spara pengar och avsevärt minska sitt koldioxidavtryck med elektriska jordbrukstraktorer. Den uppskattade årliga tillväxten på den globala marknaden för elektriska traktorer är cirka 11 % från 2020 till 2026.

Oavsett bransch och användningsfall är frågan om batteriladdning avgörande. Köparna kommer att fråga hur lång nedtiden blir jämfört med att fylla på tanken för en dieselmotor. Det här kräver ett ständigt växande tekniskt kunnande. 

”Elektrifieringen är en megatrend, och den påverkar både tunga fordon och personbilar. Vi vill ligga i framkant när det gäller att svara på och skapa förändring”, sammanfattar Tero Järveläinen.