Fortsätt till innehåll

Klivet in i ser­vicebranschen är en utmaning för ut­rust­nings­till­ver­karna – men ett internt expertteam behövs inte nödvändigtvis för en framgångsrik omställning

Utrustningstillverkare har alltid tillhandahållit tjänster. Men omvandlingen från tillverkare till tjänsteleverantör går allt snabbare. Enhetens köpare börjar redan ta för givet att digitala mervärdestjänster kommer att tillhandahållas med produkten. En servicemodell som ger en stadig intäktsström möjliggör snabb intäktstillväxt för utrustningstillverkaren. Vissa tillverkare byter till en abonnemangsbaserad modell med sina enheter, där kunden inte längre äger utrustningen utan betalar en månadsavgift för produkten och dess underhåll.

Övergången från utrustningstillverkare till dynamisk tjänsteleverantör är dock knepig. I princip behöver en tjänsteleverantör andra funktioner än en enhetstillverkare. Tidigare kunde tillverkarens kontakt med kunden avslutas helt efter försäljningen, men serviceverksamheten kräver kontinuerlig korrespondens med kunderna.

Alla enheter behöver internet

Implementeringen av en servicemodell kräver en siktlinje till kundens enhet. För underhåll och service måste enhetens status kunna övervakas och data samlas in från enheten. Är batteriet fortfarande OK? Hur många drifttimmar har gått sedan senaste servicebesöket?

Möjligheten att uppdatera firmware trådlöst är ett av de mest grundläggande kraven. Att uppgradera fysiskt från ett USB-minne är inte bara klumpigt utan också ett kostnadsproblem om tillverkaren behöver anlita en omfattande service- och supportorganisation för att utföra den fysiska uppdateringen

En nätverksanslutning krävs för att fjärrövervaka enheten. Det är en ”trådlös hörnsten” som servicemodeller kan utvecklas och byggas på.

Det är enklare än någonsin att implementera en internetanslutning idag. En nyckelfaktor i utvecklingen är 5G-mobiltekniken. Den gör det möjligt att ansluta enheter till nätverket med hög anslutningshastighet alternativt mycket lågt strömbehov.

Men att utrusta enheter med nätverksanslutning är sällan en del av tillverkarens kärnkompetens. Utmaningen understryks av att nätverksuppkopplingen blir allt mer komplex

Hjälp med utmaningar på alla nivåer

Internet of Things (IoT) står inför nya regleringar i EU, till exempel när det gäller datasäkerhet och ekoeffektivitet. Dessutom ställer utvecklingsprocessen i sig upp nya villkor för implementeringen. Exempelvis måste miniatyriseringen av elektroniken och behovet av att lokalanpassa nätverksfunktionerna för de minsta enheterna beaktas vid konstruktionen.

Att ta in experthjälp för design och implementering av nätverksanslutna enheter kan nu vara mer förnuftigt än någonsin. Ni behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Etteplan har stor erfarenhet av nätverksdesign från många utvecklingsprojekt, vilket gynnar utrustningstillverkaren oavsett mognadsnivå. Etteplan underhåller också hundratusentals små IoT-enheter som en del av kundernas digitala tjänster.

”En viss leverantör kanske undrar hur nätverksanslutningen bäst upprättas. En annan kan behöva stöd med att implementera funktionalitet över en befintlig anslutning. En tredje vill bygga ett business case ovanpå tidigare nivåer. Vi kan hjälpa våra kunder i alla dessa situationer”, säger Eero Kaappa, Etteplans Business Development Director.

Etteplan kan hjälpa enhetstillverkare att utforma internetanslutningar, antingen på nyckelfärdig basis eller som stöd för tillverkarens FoU-team i händelse av en förändring. En kund som utnyttjar Etteplans tjänst Dynamic Delivery Teams behöver inte oroa sig för var de ska hitta tillräckligt många specialister under en begränsad tid, utan kan fokusera på att genomföra omvandlingen.