Fortsätt till innehåll

Roslagsvatten väljer Etteplan som strategisk partner inom tillgångsför­valt­ning för sina vatten- och av­lopp­san­lägg­nin­gar

Pressmeddelande – Publicerad: 30.03.2022 10:00:00

Etteplan, pressmeddelande, 30 mars 2022, kl 09:00 CET

Etteplan har i stark konkurrens vunnit en offentlig upphandling från Roslagsvatten om moderniseringen av företagets tillgångsförvaltning. I kapitalintensiva företag blir driftstopp extra kostsamma på grund av förlorad produktionskapacitet. Därför är det centralt att maximera anläggningens produktiva livscykel genom optimerade underhållsprogram och effektiv användning. Dessutom får säkerhetsfrågor och förordningar allt större betydelse för anläggningens drift och underhåll. 

Roslagsvatten är ett kommunägt VA-bolag som säkerställer att 130 000 människor i Stockholmsområdet försörjs med rent dricksvatten varje dag. För att framtidssäkra företagets verksamhet planerar Roslagsvatten en digital transformation och certifiering av tillgångsförvaltingen enligt ISO 55000-serien.

– Vårt mål är att göra stora förbättringar genom digital transformation och att inom fem år bli ett av Sveriges fem främsta VA-bolag. Det nära samarbetet med Etteplan ger oss tillgång till den senaste tekniken och expertisen inom tillgångsförvaltning, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och nå våra tillväxtmål, säger Robin Trankell , Chef Produktionsteknik, Roslagsvatten.

Etteplans uppgift är att säkerställa att Roslagsvattens vision förverkligas. Avtalets tillämpningsområde omfattar att leda Roslagsvatten i riktning mot certifiering i tillgångshantering enligt ISO 55000, stödja dem i arbetet med en omfattande digital transformation och att nå målet att bli ett av Sveriges fem främsta VA-bolag. 

– Vi är glada över att Roslagsvatten litar på att vi kan utveckla och digitalisera deras verksamhet. Etteplan har lång och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, projektledning, teknisk informationshantering, digitala tvillingar och annan kompetens som vi kan dra nytta av för att skapa bästa möjliga värde för Roslagsvatten, säger Mikael Vatn , SVP Technical Documentation Solutions, Etteplan.

Kontakta oss för mer information: 
Mikael Vatn, SVP Technical Documentation Solutions, Etteplan, tel. +46 70 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Roslagsvatten i korthet

Roslagsvatten möjliggör hållbara samhällen och en sund samhällsutveckling. Vi säkerställer att 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. Vi bygger ut och underhåller VA-ledningsnäten så att de håller länge och vi renar det avloppsvatten som används.

Vi bedriver verksamhet i sex kommuner. I några av dem tar vi också hand om avfallet för cirka 30 000 abonnenter och driver återvinningscentralerna. Vår modell innebär att alla kommuner som använder Roslagsvatten också är partners i bolaget. Det gör oss till en partner, inte bara en leverantör.

Etteplan i korthet

Vi är ett snabbväxande tekniktjänstföretag specialiserat på programvarulösningar och inbäddade lösningar, konstruktionslösningar och lösningar för teknisk dokumentation. Vi är en föregångare inom verkstadsindustrin och våra experters breda kompetens gör att vi skiljer oss från konkurrenterna. Bland våra kunder återfinns bland annat världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper dem att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering. Etteplan har varit ledande inom teknikområdet sedan 1983. 2021 uppgick Etteplans omsättning till 300,1 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 3 800 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under kortnamnet ETTE. www.etteplan.com