Close

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Som marknadsledare kan Kalmar forma branschens framtid. Genom öppenhet och samarbete samt med innovativa, digitala och ekologiska lösningar driver företaget på omvandlingen inom gods- och materialhantering. Som ett led i denna strategi vill Kalmar ta fram lösningar som stöder autonom drift och exakt positionering av deras godshanteringsmaskiner.

Mer specifikt ville Kalmar utveckla ett positioneringssystem för sina tunga maskiner, som manuella grensletruckar, för att verifiera containrarnas position och skapa geostaket i hamnar – två av utmaningarna inom branschen.
 

Utveckling av positionering med hög precision med Etteplan Rugged Evaluation Platform

Det behövdes en referensdesign som kunde erbjuda uppkoppling och positionering med hög precision och göra det möjligt för Kalmar att utveckla sina lösningar kostnadseffektivt. En separat avancerad GNSS-mottagare är till exempel för dyr för dessa lösningar.

Etteplan erbjöd sin Rugged Evaluation Platform som kunde installeras ovanpå maskinerna för att generera positionsdata och hjälpa Kalmar att utveckla en prototyp för positioneringslösningen.
 

Etteplan Rugged Evaluation Platform

Etteplans Rugged Evaluation Platform

”Vi hade redan en god uppfattning om Etteplans kompentens tack vare tidigare samarbeten med företaget. Etteplan kunde erbjuda konkurrenskraftiga priser, lämplig teknik och en maskinvaruplattform som vi kan fortsätta att utveckla i framtiden”, förklarar Pekka Yli-Paunu, chef för automationsforskning på Kalmar, om varför Etteplan valdes som utvecklingspartner.

Driftklara referenskonstruktioner levererade till Kalmar

Totalt levererade Etteplan fem utvärderingsplattformar utrustade med exakt positionering och uppkoppling. Kalmar använde plattformarna för att testa positioneringsfunktioner på sina maskiner. Etteplan stödde också Kalmar i testningen genom att tillhandahålla molntjänster och åtgärda eventuella fel på prototyperna.

”Projektet uppfyllde våra förväntningar. Den maskinvara och de funktioner som krävdes var integrerade i plattformen och vi lyckades genomföra de tester som var planerade”, förklarar Pekka. ”Sammantaget uppnåddes funktionskraven och målen för detta projekt.”

Resultatet blev ett snabbare genomförande av Kalmars forskningsprojekt

Med hjälp av Etteplan och utvärderingsplattformarna kunde Kalmar påskynda testningen av sitt koncept, spara värdefulla resurser inom FoU och fokusera på sina kärnkompetenser.

”Hittills har vi testat lösningen i våra egna maskiner, men vår avsikt är att erbjuda den till våra kunder i framtiden och att fortsätta med ytterligare tester. Den service och de referenskonstruktioner som Etteplan erbjöd påskyndade definitivt forskningsprojektet och hjälpte oss att nå våra mål”, avslutar Pekka.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Eero Kaappa
Eero Kaappa
Business Development Director