Close

Utveckling av framtidens kundupplevelser – idag, med Hakonen

Hakonen, ett företag inom servicekoncept för hushållsapparater, möbler och tvätt, har som mål att göra världen till en mer resurseffektiv och bekymmersfri plats. Företaget servar kunder i vitvaru- och möbelbutiksbranschen samt fastighetsbranschen.

Referens
Kompetensområde

Under de senaste tjugo åren har Hakonen vuxit avsevärt då företaget slutat förlita sig på organisk tillväxt och börjat expandera genom företagsförvärv och även gett sig in på nya affärsområden. Genom de nya verksamhetsområdena upptäcktes att företaget använde sig av flera olika resursplaneringssystem sida vid sida. Det behövdes ett nytt omfattande ERP-system och Etteplan valdes till partner för utveckling av systemet.

”Etteplan är ett av de få IT-företag som kan samarbeta med andra företag istället för att enbart fokusera på sina egna produkter och processer. Vi letade efter en typ av öppet samarbete där vi kunde dra slutsatser utan att behöva hänvisa till villkoren i vårt avtal, säger Jarno Liikanen, utvecklingschef på Hakonen.

En heltäckande ERP-lösning byggd som en digital upplevelseplattform (DXP)

Etteplan har utvecklat en plattform som ger stöd åt Hakonen och deras kunders nyckelverksamheter. Lösningen omfattar för närvarande mångsidig lagerverksamhet (WMS) med status- och lokaliseringsdata i realtid, mervärdestjänster och resursplanering. Dessutom har Etteplan utvecklat en Last mile-serviceportal i form av en mobilapplikation för Hakonen.

Mobilapplikationen ger Hakonens chaufförer ett verktyg för körarrangemang, steg-för-steg-planering av rutter och instruktioner medan slutkunderna får en känsla av kontroll tack vare en sömlös Last mile-portal. Med mobilapplikationen kan Hakonens kunder boka en tid för transport eller service när det passar dem bäst och enkelt ändra tiden från appen. Kunderna kan även följa orderförloppet och vid behov anpassa tjänsten efter sin egen vardag. I slutändan är appens viktigaste funktion känslan av kontroll som användarna erbjuds och som bibehålls under hela leveransen.

Tredjepartslogistik gör Hakonen till en pionjär inom sin bransch

ERP-lösningen från Etteplan ökar den operativa effektiviteten genom automatisering och kostnadseffektivitet och möjliggör service med tredjepartslogistik. Det ger Hakonen insyn i verksamheten, medvetenhet om situationen samt ökad kontroll, vilket minskar antalet fel och totala kostnader i hela processen. Dessutom kunde Etteplan förenkla molnarkitekturen för Hakonen, vilket innebar avsevärda kostnadsbesparingar.

Med Etteplans stöd kan Hakonen utveckla en tjänsteplattform som kommer att stödja företagets tillväxt som pionjär inom branschen. Den pågående utvecklingen samt samarbetet mellan företagen på veckovis basis möjliggör nya integrationer och ändringar, när det behövs.

”Vi vill stödja Hakonen med att uppfylla sitt mål om att eliminera kunders oro och utveckla framtidens kundupplevelser redan idag”, sammanfattar Teppo Hakala, projektledare för Hakonen hos Etteplan.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Service Solutions