Close

Utveckling av framtidens kundupplevelser – idag, med Hakonen

Hakonen, ett företag inom servicekoncept för hushållsapparater, möbler och tvätt, har som mål att göra världen till en mer resurseffektiv och bekymmersfri plats. Företaget servar kunder i vitvaru- och möbelbutiksbranschen samt fastighetsbranschen.

Referens
Kompetensområde

Under de senaste tjugo åren har Hakonen vuxit avsevärt då företaget slutat förlita sig på organisk tillväxt och börjat expandera genom företagsförvärv och även gett sig in på nya affärsområden. Genom de nya verksamhetsområdena upptäcktes att företaget använde sig av flera olika resursplaneringssystem sida vid sida. Det behövdes ett nytt omfattande ERP-system och Etteplan valdes till partner för utveckling av systemet.

”Etteplan är ett av de få IT-företag som kan samarbeta med andra företag istället för att enbart fokusera på sina egna produkter och processer. Vi letade efter en typ av öppet samarbete där vi kunde dra slutsatser utan att behöva hänvisa till villkoren i vårt avtal, säger Jarno Liikanen, utvecklingschef på Hakonen.

En heltäckande ERP-lösning byggd som en digital upplevelseplattform (DXP)

Etteplan har utvecklat en plattform som ger stöd åt Hakonen och deras kunders nyckelverksamheter. Lösningen omfattar för närvarande mångsidig lagerverksamhet (WMS) med status- och lokaliseringsdata i realtid, mervärdestjänster och resursplanering. Dessutom har Etteplan utvecklat en Last mile-serviceportal i form av en mobilapplikation för Hakonen.

Mobilapplikationen ger Hakonens chaufförer ett verktyg för körarrangemang, steg-för-steg-planering av rutter och instruktioner medan slutkunderna får en känsla av kontroll tack vare en sömlös Last mile-portal. Med mobilapplikationen kan Hakonens kunder boka en tid för transport eller service när det passar dem bäst och enkelt ändra tiden från appen. Kunderna kan även följa orderförloppet och vid behov anpassa tjänsten efter sin egen vardag. I slutändan är appens viktigaste funktion känslan av kontroll som användarna erbjuds och som bibehålls under hela leveransen.

Tredjepartslogistik gör Hakonen till en pionjär inom sin bransch

ERP-lösningen från Etteplan ökar den operativa effektiviteten genom automatisering och kostnadseffektivitet och möjliggör service med tredjepartslogistik. Det ger Hakonen insyn i verksamheten, medvetenhet om situationen samt ökad kontroll, vilket minskar antalet fel och totala kostnader i hela processen. Dessutom kunde Etteplan förenkla molnarkitekturen för Hakonen, vilket innebar avsevärda kostnadsbesparingar.

Med Etteplans stöd kan Hakonen utveckla en tjänsteplattform som kommer att stödja företagets tillväxt som pionjär inom branschen. Den pågående utvecklingen samt samarbetet mellan företagen på veckovis basis möjliggör nya integrationer och ändringar, när det behövs.

”Vi vill stödja Hakonen med att uppfylla sitt mål om att eliminera kunders oro och utveckla framtidens kundupplevelser redan idag”, sammanfattar Teppo Hakala, projektledare för Hakonen hos Etteplan.

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Business Development, Cloud and Applications