Close

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Rayo 3D-ToothFill Ltd introducerar en dentalrobot som revolutionerar framtagning av restaurerande tandfyllningar genom digitala bilder och 3D-printade formar. Målet är att ta den dagliga restaurerande tandvården vidare in i den digitala eran och se till att lagningarna håller livet ut.

Arbetsprincipen för roboten är fascinerande: tandläkaren skannar hålet och utformar 3D-lagningen med hjälp av skannerns CAD-programvara på datorskärmen. När utformningen är klar importeras den från skannerns programvara till programvaran för Rayo 3DToothFill för tillverkning av både formen och lagningen. Processen börjar med att formen printas. Den överförs sedan till Rayo-roboten som tillverkar lagningen genom att gjuta lager av fyllnadsmaterial i formen. Hela processen slutförs under ett enda besök.

'Etteplan är ett stort företag, men samtidigt extremt flexibelt tack vare sina team. Vi kunde lägga till resurser och få extra stöd för produktutveckling när vi behövde det.' Kenneth Tarvonen, VD, Rayo 3D-Toothfill Ltd

 

Så snart Rayo 3D-Toothfill Ltd introducerade sin innovation började Etteplan skapa produkten och har sedan systematiskt vidareutvecklat konceptet. Projektet sträckte sig från maskin- och programvarudesign till utveckling av en prototyp som skulle vara lämplig för klinisk testning. Ett kritiskt inslag i produktutvecklingen var formens designprogramvara Rayo 3DToothFill SW: delen som ska gjutas ser olika ut varje gång, vilket innebar utmaningar när 3D-modelleringsalgoritmerna skulle skapas. Under hela projektets gång såg Etteplan till att alla förordningar respekterades. Kravdefinitionerna ställdes dessutom upp av Etteplan.

– I grund och botten fungerade det så att vi hade en omsorgsfullt genomtänkt idé och en inskickad patentansökan, medan Etteplan satt inne med den kunskap som krävdes för att omvandla idén till en fungerande apparat. Vi behövde en partner som både kunde hantera robot- och programvarudesign, och som dessutom hade erfarenhet av utformning av medicinsk utrustning. Etteplan var en av de få aktörer som levde upp till alla villkoren, förklarar Kenneth Tarvonen, Vd.

– Idag har vi en fungerande prototyp, ytterligare en inskickad patentansökan och vi håller på att genomföra klinisk testning. Det här har varit ett extremt tätt samarbete och partnerskap. Utan Etteplans stöd skulle vi inte inte ha kommit så här långt.

Utöver Etteplans designexpertis får det smidiga genomförandet av projektet beröm.

– Projektet hanterades mycket väl och allt framskred på ett disciplinerat sätt. Vi var mycket imponerade över Etteplans expertis, kontinuerliga utveckling, tydliga rapportering och ansvar, säger Tarvonen.

Mer att läsa

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.