Close

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Rayo 3D-ToothFill Ltd introducerar en dentalrobot som revolutionerar framtagning av restaurerande tandfyllningar genom digitala bilder och 3D-printade formar. Målet är att ta den dagliga restaurerande tandvården vidare in i den digitala eran och se till att lagningarna håller livet ut.

Arbetsprincipen för roboten är fascinerande: tandläkaren skannar hålet och utformar 3D-lagningen med hjälp av skannerns CAD-programvara på datorskärmen. När utformningen är klar importeras den från skannerns programvara till programvaran för Rayo 3DToothFill för tillverkning av både formen och lagningen. Processen börjar med att formen printas. Den överförs sedan till Rayo-roboten som tillverkar lagningen genom att gjuta lager av fyllnadsmaterial i formen. Hela processen slutförs under ett enda besök.

'Etteplan är ett stort företag, men samtidigt extremt flexibelt tack vare sina team. Vi kunde lägga till resurser och få extra stöd för produktutveckling när vi behövde det.' Kenneth Tarvonen, VD, Rayo 3D-Toothfill Ltd

 

Så snart Rayo 3D-Toothfill Ltd introducerade sin innovation började Etteplan skapa produkten och har sedan systematiskt vidareutvecklat konceptet. Projektet sträckte sig från maskin- och programvarudesign till utveckling av en prototyp som skulle vara lämplig för klinisk testning. Ett kritiskt inslag i produktutvecklingen var formens designprogramvara Rayo 3DToothFill SW: delen som ska gjutas ser olika ut varje gång, vilket innebar utmaningar när 3D-modelleringsalgoritmerna skulle skapas. Under hela projektets gång såg Etteplan till att alla förordningar respekterades. Kravdefinitionerna ställdes dessutom upp av Etteplan.

– I grund och botten fungerade det så att vi hade en omsorgsfullt genomtänkt idé och en inskickad patentansökan, medan Etteplan satt inne med den kunskap som krävdes för att omvandla idén till en fungerande apparat. Vi behövde en partner som både kunde hantera robot- och programvarudesign, och som dessutom hade erfarenhet av utformning av medicinsk utrustning. Etteplan var en av de få aktörer som levde upp till alla villkoren, förklarar Kenneth Tarvonen, Vd.

– Idag har vi en fungerande prototyp, ytterligare en inskickad patentansökan och vi håller på att genomföra klinisk testning. Det här har varit ett extremt tätt samarbete och partnerskap. Utan Etteplans stöd skulle vi inte inte ha kommit så här långt.

Utöver Etteplans designexpertis får det smidiga genomförandet av projektet beröm.

– Projektet hanterades mycket väl och allt framskred på ett disciplinerat sätt. Vi var mycket imponerade över Etteplans expertis, kontinuerliga utveckling, tydliga rapportering och ansvar, säger Tarvonen.

Mer att läsa

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.