Close
Etteplan Inbyggd mjukvarudesign

Inbyggd mjukvarudesign

Från enheter för telekommunikation till applikationer för industriell mätning och avkänning, Etteplan levererar inbyggd mjukvarudesign för alla syften. Leveranserna kan omfatta även uppkoppling, molntjänster och analyssystem. Maximalt inbäddat.

Nyckelfördelar
Expertis inom inbyggd mjukvara
Plattformar som stöds och underhålls
Tjänsteutbud som även kan omfatta mjukvarudesign, dokumentation och testning

Inbyggd mjukvara för skilda behov

Inbyggd mjukvara har sin egen karaktär. Den kanske körs med kraftfulla resurser, utför tunga analyser och driver ett högklassigt användargränssnitt. Eller den kanske utgör intelligensen i en batteridriven IoT-sensor med optimerad strömförbrukning. Eller någonting mittemellan. Men oftast finns det krav på snabba responstider och låg energiförbrukning.

Ni kanske utvecklar telekomenheter med plattformar för hög beräkningskapacitet eller sensorapplikationer för slutanvändare. Vi kan erbjuda er en helhetslösning – hela enheten med inbyggd mjukvara, uppkoppling och molntjänster, samt även analyssystem. Vi hjälper er att lösa flaskhalsar i produktutvecklingen, men kan även tillämpa era egna processer för produktutveckling och leverera hela mjukvaruprojekt.

Etteplan erbjuder projekt för inbäddad mjukvara, inklusive mjukvarudokumentation, mjukvarutestning och testautomation, liksom även utformning av cybersäkerhet med penetrationstester vid behov.

Komplett leverans

Tjänsten för produktutveckling och livscykelhantering
Etteplan DEVICE
Läs mer

På Etteplan använder vi stödda och väl underhållna, moderna plattformar för inbyggd mjukvaruutveckling, både för att framtidssäkra mjukvaruunderhållet och kontrollera kostnader och risker för utvecklingsprojekten. Våra huvudsakliga val är ARM Mbed och Yocto Linux, och för båda har vi erfaren personal, verktyg och processer på plats. Vi har utvecklat kompletta produkter med båda plattformarna, såväl enheter för slutanvändare, gateways som molnlösningar. Genom att använda standardplattformar i branschen, minskar barriären för er att vidareutveckla och underhålla de levererade systemen på egen hand.

Vi kan leverera våra mjukvaruprojekt på plats hos er, som en del av ert utvecklingsteam, vilket ger er flexibiliteten att hantera inbäddade mjukvaruprojekt med minimalt kontraktskrångel och kostnader som bara löper under utvecklingsperioden. Med ett outsourcat projekt, å andra sidan, befrias ni från all praktisk projektledning och kan fokusera på andra saker. Vi levererar våra utvecklingsprojekt med agila utvecklingsmetoder, som Scrum.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).