Close
Niklas Biten Banner

Niklas Bitén: Arbeta beslutsamt och göra skillnad

Niklas Bitén är en person med många talanger och intressen. Han är far, pilot, volontär, maraton-löpare och ingenjör. Han har arbetat som ingenjör i cirka sju år, varav fyra hos oss på Etteplan. Niklas arbetar som systemingenjör i Stockholm med ILS (Integrated Logistics Support) som involverar flygplan och andra typer av fordon. Han analyserar delar, får dem att hålla längre och arbetar med livscykler från utvecklingsfasen till färdiga produkter. ”Jag gör något viktigt som är bra för andra. Det involverar en hel del hårt arbete, vilket jag gillar, där det handlar om att skapa något av värde för andra”, säger han. Han började som testingenjör och har därefter ägnat sig mest åt flygplan och andra fordon, främst för den svenska försvarsindustrin.

Niklas intresse för flygplan började när han var 10 år och fascinerades av komplexiteten hos de stora, tekniska maskinerna. Sedan dess har han vetat att han vill arbeta med flygplan. Efter gymnasiet tog han flygcertifikat och bestämde sig senare för att lägga till den teoretiska delen genom att studera konstruktion. Han gillar både det teoretiska och praktiska och tycker att för-svarsindustrin passar honom perfekt. Niklas arbetar dock inte bara med flygplan, eftersom andra fordon som helikoptrar, lastbilar, ubåtar osv. är ganska likartade och lika roliga att arbeta med. ”Så länge det är tekniskt komplext och på något sätt kopplat till fordon eller utrustning är jag nöjd!”, säger han och ler. Han var tidigare engagerad som pilot för Frivilliga Flygkåren, en frivillig försvarsorganisation som samarbetar med svenska försvaret för att säkra Stockholms skärgård. ”Det är ett fantastiskt sätt att upprätthålla mina flygkunskaper och göra något viktigt och meningsfullt för samhället, vilket jag verkligen uppskattar”, säger Niklas.

På Etteplan känner Niklas att han har alla möjligheter att utveckla den kompetens han önskar. Han får prova på nya saker och projekt inom olika områden och upplever detta som mycket stimulerande. I framtiden skulle han vilja ta mer ansvar och så småningom även leda team i olika projekt. ”En sak är säker: det finns gott om projekt som intresserar mig. Jag har provat olika kunder, projekt, arbetat internationellt och fått förkovra mig professionellt.”

”Vi har många intressanta uppdrag och stor utvecklingspotential i vårt team! Det är mycket givande att jobba här och jag skulle gärna vilja att fler intresserade sökte till oss!”

På fritiden är Niklas en familjefar med passion för löpning. Han har sprungit maratonlopp i tio år nu och gillar sportens enkelhet. ”Allt jag behöver är ett par bra skor, sen är det bara att sticka iväg! Det är en utmärkt sport för personer med skrivbordsarbete, och jag kan springa till jobbet eller på lunchrasten, vilket är fantastiskt”, säger Niklas med ett leende. ”Jag trivs med balansen mellan arbete och fritid som Etteplan erbjuder. De litar på att jag gör mitt jobb och ger mig den flexibilitet jag behöver för att planera tillvaron.” Niklas uppskattar också de evenemang inom hälsa och friskvård som Etteplan sponsrar, till exempel ”Blodomloppet” och ”Tough Viking”.

”Det kan låta som en klyscha, men vi gör faktiskt skillnad, som vårt motto antyder. Arbetsuppgifterna på Etteplan är meningsfulla, och det i sig är värdefullt. Vi har många intressanta projekt, en trivsam miljö och fantastiska chefer som verkligen lyssnar på sina medarbetare.