Close
Etteplan engineering solutions

Engineering

Oavsett om er produktutveckling eller tekniska utmaning innebär en enklare beräkning inom vätskedynamik eller att utveckla en ny miljövänlig teknik, finns våra experter här för att stötta er genom produktens livscykel och i alla etapper av ert produktutvecklingsprojekt. 

Etteplans höga kompetensnivå inom konstruktion av innovativa produkter täcker alla delar av produkten. Vår kärnkompetens innefattar även moderniseringstjänster för befintliga produkter, där målet är att förbättra produktens konkurrenskraft, förlänga dess livscykel eller göra den miljövänlig. 

Er produkts lönsamhet startar med dess konstruktion 

Grundtanken bakom våra tekniska tjänster är att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom effektivare konstruktion, baserad på principen om kontinuerlig utveckling. För våra kunder visar sig vårt sätt att arbeta som en förbättring av kvalitet och kostnadseffektivitet i konstruktionsarbetet genom produktens hela livscykel. 

Tjänst för kundanpassning och produktunderhåll
Etteplan LEAN
Läs mer

Vi är här för att hjälpa er om ni till exempel överväger 3D-utskrift, dvs. additiv tillverkning, som en möjlig tillverkningsteknik för er produkt. Våra bästa experter fastställer de tekniska och ekonomiska möjligheterna med additiv tillverkning för er produkt eller dess komponenter, och utformar er produkt så att ni kan dra nytta av fördelarna med additiv tillverkning. 

I mer än 30 år har vi arbetat med några av världens mest krävande branscher, allt från flyg och försvar till telekom och klimatteknik. 

Vi servar våra kunder proaktivt och kostnadseffektivt

Etteplans inställning till service handlar om att vara proaktiv: Vi kan våra kunders utrustning och verksamhet så bra att vi kan erbjuda lösningar som de inte ens själva skulle tänka på. 

Utifrån vårt breda kunnande har vi utvecklat tjänster som ger kunden högkvalitativa, strömlinjeformade processer och maximal kostnadseffektivitet inom konstruktion. Många kunder använder våra managerade tjänster för olika teknikområden, till exempel tjänster för konstruktion på beställning (engineered-to-order), vilka normalt inte ingår i företagets kärnkompetens. 

Vi erbjuder även near- och offshoringtjänster för att förbättra konkurrenskraften och kvaliteten på kundens produkter. Tack vare vår globala verksamhetsmodell kan vi erbjuda samma tjänster var som helst i världen. 

Jan Berneryd Etteplan

Jan Berneryd

Sales Director
+46 70 243 82 23
Send e-mail

Ställ en fråga till Jan Berneryd eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).