Close

Studentresa från Chalmers 2013, Sverige

Event - Date: 11.02.2013
Back to events and webinars

Studentresa från Chalmers

Den 19 mars besöker ingenjörsstudenter från Chalmers Etteplans Karlstadskontor. Resan arrangerar av the Paper Province* tillsammans med några av sina medlemsföretag. Syftet med resan är att knyta kontakter mellan blivande ingenjörer och arbetsgivare i Karlstad. Under dagen kommer studenterna att göra flera företagsbesök. Anmäl dig eller läs mer om resan på; http://www.paperprovince.com/aktiviteter/tidsmaskinen

* The Paper Province är en klusterorganisation för pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Verksamhet koncentreras kring samverkan runt marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och regional tillväxt. Organisationens ägs och drivs av 90 medlemsföretag, från globala giganter till lokala leverantörer som representerar hela värdekedjan.