Close
Etteplan strategy

Etteplan Strategi

Øget værdi for kunderne

Vi er frontløber inden for ingeniørindustrien grundet vores brede teknologiske ekspertise og avancerede serviceydelser. Hovedformålet med vores strategi er at skabe endnu højere værdi for vores kunder. Vi ønsker at støtte vores kunder i den industrielle transformation, vokse og eksperimentere med nye løsninger i samarbejde med kunden.

Vi er en international vækstvirksomhed. Vores mål er at vokse med cirka 15 procent om året, hvilket vil bidrage til en omsætning på mere end 500 mio. euro i 2024. Vi søger vækst organisk og - i et konsolideret marked - også gennem opkøb. Vores organiske vækst er ikke kun baseret på de centrale elementer i vores strategi, men også på vores brede vifte af ydelser og ekspertise samt vores stærke markedsposition. Gennem opkøb sigter vi mod at øge vores kompetencekapital samt øge vores tilstedeværelse og serviceydelser.

Etteplan How we win chart
To see the full picture of 'How we win' click here.

Centrale elementer i strategien

Strategien har tre centrale elementer: Kundeværdi, serviceløsninger og succes med mennesker.

Kundeværdi: Målet er hele tiden at øge vores kundeværdi. Ved at forstå kundens forretning og udnytte vores brede ekspertise, nye innovationer og teknologier kan vi skabe endnu højere værdi i vores serviceløsninger og hjælpe vores kunder med at forbedre deres forretning.

Serviceløsninger: Målet er at udvikle serviceløsninger, der kombinerer teknologier, effektive processer, alsidig ekspertise , ingeniørværktøjer og metoder i verdensklasse. Vi bestræber os på at bruge nye teknologier som en del af vores serviceløsninger og herigennem give øget værdi for vores kunder.

Succes med mennesker: Målet er at fastholde, udvikle og tiltrække talentfulde medarbejdere, med hvem - og i samarbejde med vores kunder og partnere - det vil lykkes at gennemføre vores strategi

Vigtigste vækstområder

Etteplan har defineret konstant udvikling af serviceløsninger, digitalisering og international vækst som værende vores vigtigste vækstområder:

1. Konstant udvikling af serviceløsninger

Vi indarbejder teknologiske løsninger i vores service og drager fordel af digitale teknologier og softwareløsninger.

2. Digitalisering

Vi udvikler digitale services, forbedrer vores muligheder inden for softwareudvikling og støtter vores kunder i digitalisering.

3. International vækst

Vi udvider vores full service ydelser på alle vores nuværende markeder. Vi søger efter at vækste i Centraleuropa og Asien, især i Kina.

Læs mere om vores bæredygtighed i vores årlige review (engelsk)