Close

Ledende inden for den digitale transformation af glashærdningsindustrien med Glaston

Som en innovativ frontløber ønsker Glaston at være global leder inden for udviklingen af ​​glashærdningsindustrien med innovative teknologier og livscyklusløsninger. Glastons mål er fortsat at bygge en bedre fremtid gennem sikrere, smartere og mere energieffektive glasløsninger. En af hjørnestenene i Glastons strategiske vision er at lede digital transformation.

I tråd med Glastons nye strategiske vision ønskede virksomheden at udvikle et next gen IoT & UI-framework for glashærdningsmaskiner for at opnå effektivitet og ensartethed i virksomhedens systemer. Etteplan blev valgt som digitaliseringspartner til fornyelsen af Glastons HMI- og software framework grundet vores dybe og brede kompetencer inden for industriel digitalisering.

Sakari Palokangas, Manager of Architecture & Technology hos Glaston, uddyber: "Etteplan skilte sig ud fra konkurrenterne i kraft af sine gode referencer og sin evne til at implementere løsninger i et industrielt miljø."

Som Glastons digitaliseringspartner leverer Etteplan ikke kun de nødvendige softwareudviklingsressourcer til det nye framework, men også den vejledning og support, der er nødvendige for, at en maskinproducent i verdensklasse kan bevæge sig mod Industri 4.0. Vidensdeling og opbygning af den kultur og de processer, der understøtter moderne softwareudvikling, vil gøre det muligt for Glaston vedvarende at kunne disrupte deres marked.

En softwareramme, der sigter mod øget effektivitet

Projektet startede med en forundersøgelse rettet mod et fælles mål og vision mellem Etteplan og Glaston ved hjælp af servicedesignmetoder. Glastons forretningsbehov og slutkundedata styrede konceptudviklingen. Efter konceptdesignfasen er udviklingen sat i gang, og den første applikation sættes i produktion i det kommende år.

Løsningen, der udvikles, er sammensat af flere komponenter, der danner et framework, som understøtter og omfatter en række applikationer. De første programmer, der frigives, er Autopilot og SetUpRun.

Målet med den første applikation, Autopilot, er at automatisere produktionsprocessen omkring ​​Glastons glashærdningsmaskiner. Udviklingen af ​​applikationen har haft til formål at effektivisere produktionen og sænke indlæringskurven for maskinoperatører. Den anden applikation, SetUpRun, som er gearet imod idriftsættelsen af glashærdningsmaskinerne, har til formål at harmonisere idriftsættelsesprocessen ved at standardisere parametre og skabe en intuitiv proces med automatiseret initialisering.

Glaston reference

Projektet kombinerer Etteplans kompetencer fra softwareudvikling til teknisk dokumentation. Moderne teknologier muliggør det serverløse økosystem, herunder Azure IoT-løsninger, fx Azure IoT Edge, OPC UA, Micro frontends, React og Docker.

"Brugen af ​​Azure IoT Edge som økosystemet for edge-løsningen muliggør udvikling af delte, genanvendelige dockeriserede services, der kan administreres og implementeres direkte fra Azure. Derudover muliggør det sikker og modstandsdygtig kommunikation til Azure, som er rygraden i pålidelig dataanalyse. Integrationer til maskinniveau udnytter de interoperabilitetsmuligheder, som OPC UA tilbyder, og afkobler det udviklede framework fra maskinniveauet," forklarer Markus Kasurinen, softwareudvikler hos Etteplan.

Disrupter branchen med en digital løsning, der leverer værdi til slutkunden

Med den nye applikation får Glaston en automatiseret produktionsproces og idriftsættelsesløsning, der vil reducere indlæringskurven for slutkundeoperatører markant. Det udviklede UI-designsystem vil give sammenhæng i brugergrænseflader også i forhold til Glastons fremtidige digitale løsninger. Forudsigelighed, brugervenlighed, modularitet og automatisering af det overordnede system vil føre til reduktion både af fejl, tidsforbrug på uddannelse og de samlede omkostninger.

Frameworket vil fungere som en platform for fremtidig udvikling af digitale løsninger og give Glaston konkurrencefordele på markedet.

"Med Etteplan har vi været i stand til at afslutte MVP-implementeringen af ​​Autopilot- og SetUpRun-koncepterne, og nu vil vi fortsætte vores samarbejde som en løbende intern Glaston produktudvikling," slutter Sakari.

Relateret indhold

Etteplan - Fastems´ partner til softwareudvikling

Fastems leverer intelligente løsninger til fabriksautomatisering. Etteplan er Fastems' servicepartner inden for softwareudvikling til design, udvikling, softwaretest og implementering af styresystemerne til fleksible produktionssystemer (FMS). Takket være det mangeårige partnerskab har Etteplans medarbejdere en indgående viden om Fastems driftsmiljø.

Udvikling af fremtidens kundeoplevelse i dag - med Hakonen

Hakonen, en virksomhed, som leverer services inden for husholdningsapparater, møbler og vaskeri, stræber mod at ændre fremtiden i retning af en mere ressourceeffektiv og ubekymret verden. Virksomheden betjener kunder inden for husholdningsapparater og møbler samt fast ejendom.

Optimering af YKLs synsproces - slutbrugere roser ny tilrettelæggelse af workflow

YKL ry er en anerkendt sammenslutning af private synshaller, som er grundlagt i 1996. Foreningen fungerer som en tovejs informations- og samarbejdskanal for sine medlemmer og understøtter uafhængige og upartiske synsaktiviteter.

YKL ry støtter tilrettelæggelsen af bilinspektioner hos privat virksomheder. Foreningens mål er at forbedre betingelserne og økonomien for branchen. YKL ry udvikler den tekniske ydeevne og kvalitet af synsaktiviteter og stræber efter at imødekomme medlemmernes uddannelsesbehov.

Udvikling af en SaaS parkeringsløsning sammen med Hi Tech Mobility

Folkene bag Hi Tech Mobility har udviklet og optimeret mobilitetsløsninger til vejafgifter, færge- og parkeringsstyring siden 2004. Virksomheden har stor international erfaring inden for udvikling, implementering og drift af ITS (Intelligente Transport Solutions) industrier, såsom elektroniske betalingstjenester med rådgivning inden for relaterede forretningsområder .

Contact us
Johnny Jensen
Johnny Jensen
Director, Sales and Marketing