Close

Ny fiber routing maskine til TE Connectivity

TE Connectivity er en amerikansk teknologivirksomhed med domicil i Schweiz. Virksomheden designer og fremstiller connectorer og sensorer til flere industrier, fx til biler, industrielt udstyr, datakommunikationssystemer, rumfart, forsvar, medicinalindustri, olie og gas, forbrugerelektronik og energi.

Ekspertise

Da virksomhedens tidligere maskinleverandør stoppede service og vedligeholdelse af udstyret, måtte TE Connectivity erstatte en eksisterende fiber- og routing maskine med en ny moderne, fleksibel og fremtidssikret version.

Etteplans ingeniører designede og byggede en ny maskine, som både tackler de problemer, kunden tidligere har identificeret, og indeholder nye funktioner.

Den nye maskine opfylder alle funktions- og sikkerhedskrav og overstiger en række af forventningerne. Ikke alene er cyklustiden forbedret på grund af let udskiftelige maskindele. Sikkerhedsproblemerne fra tidligere maskiner er samtidig løst i et mere kompakt design. Herudover har de talrige tilføjede forbedringer flyttet teknologien fra et udviklingsværktøj til et produktionsværktøj, der kan producere større mængder med færre kvalitetsudfordringer.

 

Relateret indhold

Valmet udvikler grøn omstillingsteknologi, der erstatter plast med nye fiberprodukter - Etteplan er del af projektteamet

Valmet er en førende global udvikler og leverandør af procesteknologier, automatisering og services til papirmasse-, papir- og energiindustrien. Med Valmets automationssystemer og flowstyringsløsninger betjener virksomheden en endnu bredere base af procesindustrier. Valmet har mere end 220 års industriel historie samt en stærk track record for kontinuerlig forbedring og innovation. I 2022 blev en stor milepæl nået, da flowkontrolvirksomheden Neles blev fusioneret ind i Valmet.

Digital twin giver Sleipner konkurrencefordele

Sleipner Finland Ltd fremstiller og markedsfører innovative og sikre transportsystemer til sporet udstyr. Virksomhedens kunder arbejder inden for minedrift, stenbrud og jordarbejde. Sleipners produkter giver brugerne betydelige besparelser ved at øge produktiviteten og reducere vedligeholdelses- og brændstofomkostningerne, og de reducerer kuldioxidemissionerne med mindst 85% under transport.