Close

Ny fiber routing maskine til TE Connectivity

TE Connectivity er en amerikansk teknologivirksomhed med domicil i Schweiz. Virksomheden designer og fremstiller connectorer og sensorer til flere industrier, fx til biler, industrielt udstyr, datakommunikationssystemer, rumfart, forsvar, medicinalindustri, olie og gas, forbrugerelektronik og energi.

Ekspertise

Da virksomhedens tidligere maskinleverandør stoppede service og vedligeholdelse af udstyret, måtte TE Connectivity erstatte en eksisterende fiber- og routing maskine med en ny moderne, fleksibel og fremtidssikret version.

Etteplans ingeniører designede og byggede en ny maskine, som både tackler de problemer, kunden tidligere har identificeret, og indeholder nye funktioner.

Den nye maskine opfylder alle funktions- og sikkerhedskrav og overstiger en række af forventningerne. Ikke alene er cyklustiden forbedret på grund af let udskiftelige maskindele. Sikkerhedsproblemerne fra tidligere maskiner er samtidig løst i et mere kompakt design. Herudover har de talrige tilføjede forbedringer flyttet teknologien fra et udviklingsværktøj til et produktionsværktøj, der kan producere større mængder med færre kvalitetsudfordringer.

 

Relateret indhold

Digital twin giver Sleipner konkurrencefordele

Sleipner Finland Ltd fremstiller og markedsfører innovative og sikre transportsystemer til sporet udstyr. Virksomhedens kunder arbejder inden for minedrift, stenbrud og jordarbejde. Sleipners produkter giver brugerne betydelige besparelser ved at øge produktiviteten og reducere vedligeholdelses- og brændstofomkostningerne, og de reducerer kuldioxidemissionerne med mindst 85% under transport.

Tandplejerobot i en ny digital æra

Rayo 3DToothfill sigter mod at forbedre milliarder af menneskers liv gennem tandhygiejne af høj kvalitet til en overkommelig pris. Deres løsning giver de bedste resultater samt besparelser for både tandlæge og patienter. For at sikre, at løsningen er brugbar i forskellige miljøer, er den enkel og let at anvende. Derfor tages også problemfri integration med eksisterende udstyr alvorligt.

Contact us
Johnny Jensen
Johnny Jensen
Director, Sales and Marketing