Close

Digitaalisen kaksosen käyttö tuotantoprosessien kehittämisessä

Digitaalista kaksosta voidaan käyttää suorituskyvyn hallintaan, tehokkuuden lisäämiseen ja käyttöomaisuuden laadun parantamiseen. Tuotantokoneiden ja -linjojen ja niiden suoritusarvojen optimointi kehittyneen visualisoinnin avulla sekä hyödyntämällä teollista internetiä (IoT) ja analytiikkaa tarjoaa viisailla valinnoilla hyvän tavan tehostaa omaisuudenhallinnan strategista fokusta ja kokonaisvaltaisuutta. Digitaalinen kaksonen tarjoaa monia mahdollisuuksia niin valmistajille kuin suunnittelijoillekin muotoilun, tuotannon  optimoinnissa.

Digitaalinen kaksonen ja suunnittelu

 

Digitaalisia kaksosia on käytetty jo pitkään tuotteiden esittelemiseksi virtuaalisessa muodossa ja niiden ominaisuuksien parantamiseksi. Digitaalinen kaksonen voidaan valmistaa ennen varsinaista tuotetta mallina siitä, millainen optimaalisen tuotteen pitäisi olla. Esineiden internetin avulla voidaan kerätä operatiivista dataa jo käytössä olevista tuotteista, ja dataa voidaan hyödyntää digitaalisessa kaksosessa tuoteparannusten pohjana.

 

Suunnittelun kustomointi

 

Digitaalisten kaksosten tarvetta lisää on kuluttajatuotteiden kasvava räätälöintitarve. Kaksosten avulla tuotteita voidaan mallintaa ja testata ilman että asiakkaan valinnat sotkevat tuotantovaihetta. Digitaalinen kaksonen helpottaa kuluttajien vaatimusten toteuttamista ja kustomointimahdollisuuksia lisäävän datan integrointia. Kokeilemalla eri värejä, osaspesifikaatioita ja muita asiakkaan toivomuksiin sidottuja muuttujia saa paremman kuvan kysynnästä ja on helpompaa  suunnitella tulevia liiketoimintamalleja ja varautua uusiin bisnesmahdollisuuksiin.

Tuotanto

 

Digitaalisen kaksosen avulla valmistaja voi koota yhden version ”totuudesta” tai monta datasettiä, joista saa tietoa tuotantoprosesseja varten. Nopea ja tehokas suurten datasettien analysointi ja visualisointi antaa eväitä myös tuoteversioiden laatuvertailuun, jolloin saadaan parempi käsitys koko tuotevalikoiman laatuongelmista. Digitaalisen kaksosen avulla valmistajat voivat nopeasti visualisoida useita ongelmia jo olemassa olevaa todellista mallia vasten. Tuotantoprosessien tueksi on käytettävissä enemmän tietoa, ja niiden reaktionopeus ja kyky käsitellä kasvavia datasettejä paranee, mikä parantaa koko prosessin laatua.

 

Operatiivinen toiminta

 

Digitaalisia kaksosia käytetään paljon toiminnan optimointiin. Valmistajat voivat käyttää teknologiaa virtuaalisen mallin luomiseen toiminnassa olevista laitteistaan. Älykkäät anturit keräävät dataa laitteista, ja niiden todellisesta toiminnasta ja toimintaolosuhteista saadaan nopeasti selkeä ja helposti ymmärrettävä kuva. Lisäksi valmistajat voivat simuloida järjestelmien ja tuotteiden ennakoivan kunnossapidon tilanteita ja varautua siten vaihteleviin, ei aina optimaalisiin todellisiin olosuhteisiin. Kunnossapito voidaan suorittaa hyvissä ajoin jo ennen kuin osat pettävät, mikä parantaa laitteiden käytettävyyttä ja minimoi korjauskustannuksia.

Kunnossapito voidaan suorittaa hyvissä ajoin jo ennen kuin osat pettävät, mikä parantaa laitteiden käytettävyyttä ja minimoi korjauskustannuksia.

Yhteenveto

 

Digitaalinen kaksonen tukee tulevaisuuden uusia liiketoimintamalleja jo nyt. Digitaalisen kaksosen avulla saadaan nopeasti ja kätevästi fyysistä suorituskykyä kuvaavaa dataa, jota voidaan käyttää hinnoitteluperusteena. Tämä avaa lukemattomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien teknologioiden omaksuminen ja hyödyntäminen tukee myynnin kasvattamista, jos ne nähdään valmistusekosysteemin arvokkaina osina ja jos ne nähdään keinoina kehittää valmistusprosesseja.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Arttu Kalliovalkama vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä