Close

Haluatko parantaa tuotteesi kannattavuutta 5 vai 50 prosenttia?

Tuotekustannukset ovat olennainen osa minkä tahansa tuotteen kilpailukykyä. Uudelleensuunnittelun keinoin olemassa olevan tuotteen tuotekustannuksia voidaan vähentää jopa yli 50 prosenttia. Myös hankintatoimintaan liittyvä pieni säästöpotentiaali kannattaa hyödyntää.

Tuotteen kilpailukykyyn vaikuttaa koko joukko tekijöitä. Tärkeimpiä tekijöitä ovat muun muassa tuotteen tarvittava laatu, tuotantokustannukset, joustavuus tuotannossa, riskit, tuotannon läpimenoaika ja -tehokkuus sekä luonnollisesti myös ympäristövaikutukset.

Kilpailluilla markkinoilla pärjäävät parhaiten tuotteet, jotka ovat rakenteellisesti joustavia ja joilla on kyky mukautua muuttuviin vaatimuksiin. Kun tuotteen suunnittelu mahdollistaa tuotteen joustavuuden, kapasiteettia voidaan helposti kasvattaa esimerkiksi automaatioastetta lisäämällä. Nopeiden muutoksien tekeminen käy siten tarpeen vaatiessa jouhevasti.

Kustannuksiltaan kilpailukykyinen tuote on suunniteltu siten, että erilaisten valmistettavien (piirustuksellisten) osien määrä on minimoitu, tuote on rakenteellisesti optimoitu (materiaalien käyttö ja tarvittava lujuus sekä paino) ja tuotteessa on minimoitu erilaisten materiaalien käyttö. Lisäksi tuote on suunniteltu valmistusta/kokoonpanoa varten, ottaen huomioon erilaiset valmistusmenetelmien vaatimukset ja mahdollisuudet.

Nyt kun tiedämme, millaiset tekijät vaikuttavat tuotteen kilpailukykyyn, voimme siirtyä konkreettisiin keinoihin kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuotekustannuksiin voidaan käytännössä vaikuttaa kahdella eri tavalla: hankintatoiminnalla ja suunnittelulla.

Hankintatoiminnan säästöpotentiaali noin 5 prosenttia

Kun yritykset lähtevät etsimään keinoja tuotekustannusten alentamiseksi, toimet keskittyvät useimmiten hankintatoimintaan, menetelmään josta käytämme nimitystä down pricing. Siinä tavoite on yksinkertainen: hankkia tuotteen nykyisiä osia tai komponentteja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Moni yritys suosii down pricing -menetelmää sen helppouden vuoksi: olemassa olevien laitteiden ja osien kilpailuttaminen on vaivatonta – se vaatii lähinnä kustannusten ja toimitusehtojen vertailua. Mutta kuten arvata saattaa, helpoilla ratkaisuilla harvoin saavutetaan kovin mullistavia tuloksia. On arvioitu, että länsimaissa down pricing -toimenpiteet voivat yleensä tuoda tuotekustannuksiin noin 5 prosentin säästöt. BCC-maissa on mahdollisuus jopa 30–50 prosentin säästöihin, mutta tällöin ehtona on jatkuva laadunvalvonta.

Suunnittelun avulla säästöä jopa 10–50 prosenttia

Kun puhutaan tuotteen kokonaiskustannusten vähentämisestä, kilpailuttamisen sijaan voimavarat on usein järkevämpi suunnata itse tuotteen suunnitteluun. Down costing -menetelmässä tavoite on uudelleen suunnitella (redesign) kustannustehokas tuote vähentämällä tuotteen valmistettavien osien määrää ja siten materiaali- ja asennuskustannuksia. Menetelmä pureutuu syvemmälle tuotteen ytimeen ja siihen, millaisia muutoksia siihen olisi tehtävissä uudelleensuunnittelun keinoin.

Tuote voidaan suunnitella järkevästi siten, että sillä on alhaisemmat valmistus-, asennus-, laatu- ja tuotekehityskustannukset. Parannukset johtavat nopeampaan läpimenoaikaan, tuotteen nopeampaan lanseeraamiseen sekä erilaisten suorien ja epäsuorien tuotekustannusten pienenemiseen tuotteen koko elinkaaren aikana.

Suunnitteluun perustuvassa down costing -menetelmässä on luonnollisesti kyse astetta isommasta investoinnista kuin hankintaan perustuvassa down pricing -menetelmässä, sillä uudelleensuunnittelu vaatii aikaa, osaamista – ja rahaa. Siten se kysyy myös yrityksen johdolta sitoutumista siihen, että uudelleensuunnittelulle annetaan mahdollisuus ja tarvittavat resurssit.

Kaikkien tuotteiden kustannuskilpailukykyä down costing ei voi parantaa, sillä usein tuotteissa on niin kutsuttuja koskemattomia komponentteja (untouchable components), joihin ei voida – eikä saa – koskea kustannustehokkaampaa tuotetta suunniteltaessa.

Investoinnissa piilee siis pieni riski siitä, ettei sille asetettuja tavoitteita välttämättä saavuteta. Hanke vaatii rahoitusta ja määrättyjen askeleiden ottamista ennen kuin ensimmäisiä tietoja aletaan saada mahdollisista uusista menetelmistä, joilla tuotekustannuksia voidaan painaa alaspäin.

Riskistä huolimatta down costing -menetelmän tarjoama potentiaali on huomattava, sillä se voi parhaimmillaan tuoda peräti 56 prosentin säästöt. Tuotekustannukset voivat siis jopa puolittua.

Tällainen potentiaali realisoitui erään asiakkaamme kanssa tekemässämme down costing -projektissa, jossa ainetta lisäävällä valmistuksella eli tutummin 3D-tulostuksella onnistuttiin vähentämään tuotekustannuksia noin 50 prosenttia. 3D-tulostus on tuonut tuotteiden valmistukseen täysin uudenlaisia vapauksia, joita muut olemassa olevat valmistusmenetelmät eivät tarjoa. Teknologian potentiaali kannattaakin selvittää aina, kun tuotteen kustannuskilpailukykyä halutaan parantaa uudelleensuunnittelun avulla.

Down costing vai down pricing? Molemmat kannattaa – kumpi ensin?

Tutkimuksien mukaan jopa 70 prosenttia tuotteen elinikäisistä kustannuksista muodostuu suunnitteluvaiheessa. Siksi suosittelemme asiakkaitamme harkitsemaan investointia down costing -menetelmään: niin ylivertainen on sen tarjoama potentiaali tuotekustannuksien alentamisessa.

Silti on syytä painottaa, että down costing ja down pricing eivät suinkaan ole kilpailevia, toinen toisensa poissulkevia ratkaisuja. Ihanteellinen vaihtoehto on kahden menetelmän yhdistelmä:

Kun tuotekustannuksia on ensin alennettu uudelleensuunnittelun keinoin, on laitteiden ja osien kilpailuttaminen luonnollinen jatkotoimenpide, jolla tuotekustannuksia voidaan vielä alentaa hankintamenettelyillä ja saada kokonaissäästö suoraan yrityksen kassaan.

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Tero Hämeenaho vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Voit olla kiinnostunut myös näistä