Close

Innovaatiot syntyvät kulttuurin ja teknologian yhteispelillä

Tässä tekstissä Etteplanin henkilöstöjohtaja Minna Tornikoski ja teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola keskustelevat, miten innovaatioilla saadaan aikaan vaikutusta.

Etteplanilla innovointi tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa. Siksi pystymme luomaan ratkaisuja, jotka vastaavat suoraan asiakkaiden tarpeisiin ja vievät kokonaisia toimialoja eteenpäin.

Miten innovaatiot syntyvät – ja millaisen kulttuurin ne tarvitsevat tuekseen?

Jaakko: “Innovaatio on mikä tahansa keksintö, joka ratkaisee tunnistetun ongelman. Sillä on myös oltava kaupallista potentiaalia. Etteplanin innovaatiot syntyvät usein osana asiakastyötä. Kohtaamme ja ratkomme työssämme erilaisten yritysten haasteita ja pyrimme tunnistamaan näistä yhteisiä, toistuvia piirteitä. Innovoimme ratkaisuja, jotka vastaavat useiden yritysten tarpeisiin.”

Minna: “Innovoiminen edellyttää kulttuuria, joka mahdollistaa kokeilemisen ja ihmisten välisen kohtaamisen. Lisäksi sen pitää tukea oppimista ja sietää virheitä. Etteplanilla innovaatioiden ajureina toimivat tiimityöskentely, kokeilunhalu sekä into ongelmanratkaisuun ja uusien teknologioiden testaamiseen. Ratkaisut syntyvät usein yhdessä asiakkaan kanssa.”

Jaakko: ”Vahvuutemme on myös teollisuuden tunteminen ja suunnittelun monialainen osaaminen. Voimme yhdistellä samassa innovaatiossa eri tekniikan alojen tuntemusta ja soveltaa ratkaisua monelle eri toimialalle.”

Kerro esimerkki Etteplanin suunnittelupöydällä luodusta innovaatiosta

Jaakko: “Hyvä esimerkki on sisäinen AVG-kehityshankkeemme, jolla tuemme työkonevalmistajien siirtymää kohti autonomiaa. Muun muassa tekoälyä, koneoppimista ja älykästä tiedonsiirtoa hyödyntävä ratkaisumme muuttaa jo olemassa olevat työkoneet älykkäiksi – helposti ja nopeasti. Hyödyt ovat merkittävät: esimerkiksi kaivosympäristössä henkilöstö voi siirtyä kaivostunneleiden uumenista siistiin sisätyöhön, tänä päivänä jopa etätyöhön. Tämä parantaa fyysistä työturvallisuutta ja mahdollistaa esimerkiksi koronapandemian aikaiset varojärjestelyt.”

Mitä innovaatioekosysteemit ovat, ja mitä hyötyä niistä on?

Jaakko: ”Järjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, ja niiden väliset riippuvuudet lisääntyvät. Kukaan ei pysty enää hallitsemaan kokonaisuuksia yksin vaan yhteistyö ja ekosysteemit ovat välttämättömiä. Hyvänä esimerkkinä toimii 5G, jonka käyttöönotossa tarvittiin niin teknologiatoimittajia, operaattoreita kuin integraattoreitakin, jollaisena Etteplan tässä nimenomaisessa ekosysteemissä toimi.”

Minna: ”Innovaatiot eivät synny enää salaisissa kammioissa, vaan niitä luodaan avoimen jakamisen kautta. Tässä tarvitaan rutkasti luottamusta.”

Millaisia olosuhteita innovaatiot edellyttävät?

Minna: “Innovoiminen ja kehittyminen tapahtuu parhaiten itse työssä, ja teknologia muuttaa sitä paikasta riippumattomaksi. Niinpä meidän on mahdollista rakentaa monialaisia, parasta mahdollista osaamista edustavia tiimejä ja löytää juuri sopivat osaajat eri projekteihin. Kun etätyö ja paikasta riippumaton työskentely yhdistetään vielä hyviin työkaluihin ja digityökulttuuriin, voidaan kiihdyttää innovaatioiden syntyä. Samalla meidän pitää huolehtia jatkuvasta oppimisesta ja teknologisessa muutoksessa mukana pysymisestä. Haluamme kokeilla rohkeasti uutta ja tuoda arkeen uudenlaisia työkaluja sekä työnteon tapoja. Koko organisaation valmennusten avulla opit skaalautuvat nopeammin.”

Jaakko: ”Monilla suunnittelun alueilla jatkuva oppiminen ei ole vain korulause vaan välttämättömyys. Esimerkiksi ohjelmistoalalla monet työkalut ja alustat ovat jo vaihtuneet viidessä vuodessa. Työnantajan tarjoamat koulutukset ovat yksi työkalu, mutta aivan ensiarvoisen tärkeää on henkilön oma kiinnostus itsensä kehittämiseen. Myös tätä pyrimme tukemaan ja kannustamaan.”

Minna: ”Lisäisin vielä, että osaavan ja koulutetun työvoiman löytäminen on haaste monissa Etteplanin toimintamaissa. Ammatillisen osaamisen jatkuva päivittäminen ja työvoiman irrottaminen paikkasidonnaisuudesta ovat ratkaisuja ongelmaan. Myös monimuotoisuuden lisääminen olisi alallamme tärkeää – tämä on haaste ihan koko yhteiskunnalle.”

Voit olla kiinnostunut myös näistä