Close

Johtaja henkilökuvassa: Bram Berden

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.

Tällä kertaa esittelyvuorossa on Eindhovenissa teknisen dokumentoinnin ratkaisuista Alankomaiden eteläisellä alueella vastaava aluejohtaja Bram Berden.

Johtaminen Leadership profile Bram Berden

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

”Luonnehtisin itseäni bisnessuuntautuneeksi sosiaaliseksi johtajaksi. Pitkään myynnissä työskennelleenä pidän sosiaalista puolta erittäin tärkeänä tavoitteiden asettamisessa, sillä tavoitteet pitää saavuttaa yhdessä. Vastuu on minulla – minun on varmistettava tiimin ja tietysti myös asiakkaiden tyytyväisyys.”

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

”Etteplan tukee kehitystäni sekä ihmisenä että johtajana.
Saan valmennusta ja koulutusta ja olen mukana johtajille suunnatuissa ohjelmissa. Tänä vuonna minua pyydettiin mukaan myös myynnin kehittämisohjelmaan.”

Bram kertoo myös todella paljon arvostavansa Etteplanilta saamaansa luottamusta ja vapautta.
”Minulle annetaan paljon vapautta ja vastuuta, ja noudatan samaa periaatetta myös tiimini suhteen, jotta saavutamme tavoitteemme yhdessä. Vapaus on tärkeää, jotta asiakkaat ovat tyytyväisiä ja tavoitteet saavutetaan.”

Bramille on tärkeää olla mukana alan ja markkinoiden toiminnassa, ja tänä vuonna työn tuloksena syntyi Tech Doc Day – tekniseen dokumentointiin keskittyvä osallistava tapahtuma, josta tulee Etteplanille traditio Alankomaissa. Vuoden 2021 Tech Doc Daysta muotoutui monipäiväinen ja monikansallinen tapahtuma, jossa opittiin uutta, jaettiin tietoa ja kokoonnuttiin yhteen puhumaan teknisen dokumentoinnin merkityksestä.
”Siinä on osittain kyse oppimisesta ja osittain markkinoinnista. Sain esimieheltäni vapaat kädet, mutta liiketoiminta on kuitenkin aina pidettävä mielessä. Kaiken tekemisemme tarkoitus on edistää Etteplanin ja ihmisten hyvinvointia tavoitteiden ja budjetin rajoissa, ja jos kaikki nämä edellytykset täyttyvät, saan toimia hyvin vapaasti.”

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

”Yksi asia, joka yrityksessä todella yllätti minut, oli rehellisyys. Minulle luottamus ja rehellisyys ovat kaiken lähtökohta.”

Bram aloitti Etteplanilla vuonna 2020 ja on siitä lähtien toiminut teknisessä dokumentoinnissa Eindhovenissa Alankomaissa. Rehellisyyttä ja luottamusta arvostava Bram haluaa luoda ympäristön, jossa ihmiset ovat avoimia ja yhtä intohimoisia kuin hän itse.

”Mielestäni voisimme tehdä vielä enemmän töitä työntekijäbrändäyksen eteen ja osoittaa, miten ylpeitä olemme siitä, että olemme Etteplanissa töissä. Arvostan suuresti työkavereideni hyvää asennetta.”

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

”Uskon voivani vaikuttaa siihen paljonkin. Tiimissäni on noin 40 ihmistä, joten varmistan, että yhteistyö todella toimii. Pyrimme pitämään yhteyttä monin eri tavoin ja varmistamaan, että kaikki ovat tyytyväisiä ja pääsevät käyttämään osaamistaan – mutta viime kädessä kaikki kiertyy aina liiketoimintaan. Luottamus on tärkeää johtamisessa ja toimintakulttuurissa. Jos ihmisille antaa vastuuta, he sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Se on minun tapani johtaa tiimiäni.”

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

”Arvojemme pitäisi olla iskostuneet päähämme. Asiakkaat maksavat laskumme. Tyytyväinen asiakas on hyvä asiakas. Niinpä houkuttelevuus ja proaktiivisuus ovat asiakaslähtöisen ajattelun peruselementtejä.”

Miten arvot näkyvät käytännössä?

”Minä näen asiakkaan kumppanina, ja meidän on toimittava yhteistyössä”, Bram kuvaa arvojen näkymistä sekä sisäisesti että ulkoisessa kanssakäymisessä ihmisten ja yritysten kanssa.
”Tietysti arvot merkitsevät minulle paljon sekä Etteplanin työntekijänä että liiketoimintamielessä. Toimin aina asiakaslähtöisesti, koska viime kädessä asiakkaat maksavat laskumme, jolloin me voimme maksaa työntekijöillemme, ja jos asiakkaamme ovat tyytyväisiä, työntekijämmekin ovat tyytyväisiä ja päinvastoin.”

Houkuttelevuudesta kumppanina ja työnantajana Bram sanoo: ”Meillä on upea tarina, ja olemme houkutteleva, mutta voimme tehdä vielä enemmän.” 

Kasvu ja kehitys ovat osa Etteplanin DNA:ta, ja parantamisen varaa on aina. ”Voimme olla proaktiivisempia asiakkaiden ja henkilöstön suuntaan sen sijaan, että odotamme heidän pyytävän meiltä jotakin.”

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

”Minusta kaikkein tärkein sana on luottamus, mutta se melko yleinen käsite.
Sitä viestiä pitäisi kertoa paljon selvemmin. Olen ollut täällä töissä vasta puolitoista vuotta ja olen erittäin ylpeä. Täällä ollaan rehellisiä, ja haluan, että ihmiset tutustuvat tarinaamme.”

Voit olla kiinnostunut myös näistä