Close

Johtaja henkilökuvassa: Camilla André

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.

Tällä kertaa vuorossa on Ruotsissa Halmstadissa suunnitteluratkaisujen aluejohtajana toimiva Camilla André.

Johtaminen Camilla Andre_Leadership profile

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

”Olen johtajana aito ja pyrin elämään arvojeni mukaisesti. On tärkeää ymmärtää olevansa roolimalli organisaatiossaan. Todellinen palaute tulee omalta tiimiltä. Pyrin olemaan esimerkillinen johtaja, joka muun muassa kuuntelee työntekijöitään. Näen heidät kumppaneina, ja kaikki mitä saavutamme, saavutamme yhdessä.” Camillalle on tärkeää luoda yhteistyölle otollinen ilmapiiri, joka kannustaa kasvamaan ja tuo esiin jokaisen yksilön parhaat puolet.
Camilla ei havittele arvovaltaa, vaan uskoo läpinäkyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin. ”Yritän aina rohkaista tiimiäni keskustelemaan, kertomaan ajatuksistaan ja puhumaan mieltään askarruttavista asioista. Pyrin olemaan positiivinen ja erittäin avoin. Minusta on tärkeää kuunnella. Kaikesta pitää keskustella ja miettiä, miten pääsemme yhdessä erinomaisiin tuloksiin.” 

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

”Minulla on hyvin läheinen ja avoin keskusteluyhteys esimieheeni, ja yritän ja uskallan kertoa kaikista sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteistani. Olen erittäin kiinnostunut johtamisesta. Olen johtajaurani alkumetreillä, joten pyrin pitämään mielen avoimena ja uteliaana ja ottamaan selvää, millainen on tänä päivänä erinomainen johtaja. Mielestäni kaikilla on jotain opittavaa koko elämänsä ajan.”
Camilla uskoo, että roolimallina toimimiseen kannattaa ottaa esimerkkiä johtajilta, joita ihailee ja joilta voi oppia, ja johtaa sydämellään. Myös inspiroiva ja opastava mentori on arvossaan.

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

”Sanoisin, että se erittäin avoin, mutkaton ja läpinäkyvä. Kun tulin Etteplanille, se tuntui kuin perheeltä.” Yhteistyö kollegojen kanssa on Camillalle tärkeää, ja hän kokee, että kaikki ovat valmiita auttamaan.

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

”Mielestäni johtaja on aina roolimalli. Johtajana kaikki tekemiseni vaikuttaa toimintakulttuuriin.” Camilla johtaa esimerkillään ja luottaa intuitioonsa. ”Yritän kuunnella itseäni – mitä pidän tärkeänä, miten meidän minun mielestäni pitäisi kohdella toisiamme. Pyrin olemaan mieleltäni avoin ja luomaan tunnetta, että teemme tätä yhdessä.” Camilla uskoo, että suurin vaikutus on sillä, että kaikki kokevat itsensä tärkeäksi ja voivat osallistua yhteiseen tekemiseen. ”Ennen sanottiin, että yksin olemme vahvoja, mutta uskon, että yhdessä olemme vahvempia.”

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

”Asiakaslähtöisyys on olennainen asia. Asiakaskuntamme ja henkilöstömme linkittyvät yhteen – jos jompikumpi puuttuu, meillä ei ole mitään. Houkuttelevuus on ammattimaisuutta ja perehtyneisyyttä osaamisalueisiimme. Asiakkaamme ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä heidän kanssaan me teemme töitä päivittäin. Teot puhuvat puolestaan, joten toimintatapamme ja se, mitä teemme sekä henkilöstön että asiakkaiden hyväksi, vaikuttaa suhteisiimme. Erityisesti konsultoinnissa asiakkaat ovat erittäin keskeisessä osassa.”
”Proaktiivisuus tarkoittaa, että esitämme avoimesti kysymyksiä, olemme rohkeita, edellä muita teknisissä asioissa ja asiakkaidemme luottokumppani.”

Miten arvot näkyvät käytännössä?

”Oma roolini ja tiimini roolit ovat erittäin asiakaslähtöisiä. Miten toimin asiakkaiden kanssa ja miten se vaikuttaa tiimini toimintaan – me kaikki olemme osa kokonaisuutta.” Camillan mukaan Etteplanin arvot näkyvät jokaisessa prosessissa ja kaikki ketjun prosessit liittyvät toisiinsa.


Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

”Mentorini on opettanut minulle, että haasteet kannattaa aina ottaa vastaan ja pyytää tarvittaessa apua matkan varrella. Kun kerran on saanut jalan oven väliin, voi aina pyytää apua löytääkseen ratkaisuja ja päästäkseen eteenpäin.”

Voit olla kiinnostunut myös näistä