Close

Johtaja henkilökuvassa: Daniel Holmgaard Aagesen

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.

Tällä kertaa vuorossa on Tanskassa Hervelvissa myynti ja konsulttijohtaja toimiva Daniel Holmgaard Aagesen.

Daniel Leadership Profile Image

Johtajuus

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

”Kiinnitän erittäin paljon huomiota jokaiseen yksilöön tiimissä. Minulle ei ole tärkeää saada viimeistä sanaa; pikemminkin haluan antaa ihmisille valtuudet toimia.” Danielille on johtajana tärkeää oppia ymmärtämään, miten hänen tiiminsä toimii ja miten jokainen voi hyödyntää vahvuuksiaan, ja toisaalta antaa heille mahdollisuuksia kehittyä ja opetella uusia taitoja. ”Asetan tavoitteet ja varmistan, että jokaisen taidot pääsevät oikeuksiinsa.”

Danielin johtamiseen kuuluu myös jatkuva oppiminen niin tiimiltä ja kollegoilta kuin MBA-opintojen kautta. ”Aloitin MBA-ohjelman, koska halusin kehittyä ja varmistaa, että minulla on liiketoimintayksikön johtamiseen ja tiimin kehittämiseen vaadittavat taidot. Toistaiseksi opiskelu on ollut fantastista, ja voin suositella sitä lämpimästi.”

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

Jatkuvasti kasvavana yrityksenä Etteplan pyrkii muun muassa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta laajentamaan organisaation tarjoamia uranäkymiä. Daniel kertoo työskennelleensä yrityksessä, jonka Etteplan osti – avoimuuden ja viestinnän ansiosta sopeutuminen uuteen yritykseen ja rooliin on sujunut hienosti. Danielin mukaan yhtiössä on paljon ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä. ”Ilmapiiri on avoin, ja palautetta on aina helppo saada. Mahdollisuudet ovat olemassa kaikille halukkaille.” Etteplanin omistukseen siirtyminen on tuonut mukanaan sekä tukiverkoston esimiehille ja kollegoille että kehittymismahdollisuuksia.

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

”Kaikki tekevät aktiivisesti yhteistyötä, vaikka meitä on niin monta niin monessa toimipaikassa. Aina on joku, jonka puoleen voi kääntyä.” Daniel rohkaisee ja tukee aktiivisesti yhteistyötä tiimien välillä ja edistää avointa kulttuuria.

Yritys, jonka palveluksessa Daniel aikaisemmin työskenteli, siirtyi hiljakkoin Etteplanin omistukseen, ja toistaiseksi yritysten ja toimintakulttuurien integrointi on sujunut paremmin kuin hyvin. ”Olen ollut täällä nyt vuoden aina yrityskaupasta lähtien, ja kokemus on ollut erittäin positiivinen. Minut on otettu lämpimästi vastaan. Minusta on mukavaa, että pääsemme käymään eri toimipaikoissa.” Kun toimipaikkoja on kahdeksassa maassa, on tarjoutunut tilaisuuksia myös rajat ylittävään yhteistyöhön. ”On ollut erittäin hyödyllistä saada tukea kaikista muista liiketoimintayksiköistä ja toimipaikoista.” Asiakaskäynneillä eri toimipaikoissa Daniel on päässyt tutustumaan kollegoihinsa ja kasvattamaan ulkomaanverkostoaan sekä samalla syventämään asiakasosaamistaan ja -ymmärrystään, mikä on tärkeä osa Etteplanin yhteistä rajat ylittävää toimintakulttuuria.

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

Daniel tarkastelee yrityskulttuuria kahdesta eri näkökulmasta: yrityksen sisäinen kulttuuri ja liiketoimintakulttuuri, joka näkyy myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Etteplanin sisäinen kulttuuri muuttuu jatkuvasti. ”Yrityskaupassa siirtyy myös kaupan kohteena olevan yrityksen kulttuuri, ja ajat muuttuvat ja uusia ihmisiä tulee taloon. Toistaiseksi se on tarkoittanut uuden kulttuurin sisäistämistä ja integroimista Etteplaniin – se merkitsee kulttuurin muutosta jatkossa.” Danielin mukaan osa perehdytystä on oppia kehittämään kulttuuria ja yhteisöllisyyttä tiimissä ja kollegoiden kesken sekä hankkia uutta tietämystä ja osaamista.

Sama periaate pätee Danielin mukaan myös Etteplanin ulospäin näkyvään yrityskulttuuriin – kannattaa ottaa oppia yhteistyökumppaneinamme olevien yritysten käytännöistä. ”Yritämme aina ymmärtää, mitä asiakas pyytää. Tarjonnastamme tekee mielenkiintoisen juuri se, että voimme jakaa matkan varrella saamiamme uusia ideoita ja menetelmiä ja haastaa totuttuja tapoja.”

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

”Koska tarjoamme kokonaispalvelua, pystymme tukemaan asiakkaita monella eri tasolla.” Odotusten ylittäminen ja proaktiivisuus tarkoittaa, että ennakoidaan myös muiden palvelujen tarve, vaikka asiakas ei ole sitä itse edes tiedostanut. ”Voimmekin joskus tarjota enemmän palvelua kuin asiakas on pyytänyt. Minusta asian ydin on, että ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan ja vastaa niihin.” Etteplanin ydinarvoja kuvaa parhaiten juuri palvelujen laajuus ja monipuolisuus.

Miten arvot näkyvät käytännössä?

Daniel tulkitsee Etteplanin arvoja yhtenä kokonaisuutena, joka näkyy yhdessä tekemisenä. Etteplanin osaajat ovat kansainvälistä joukkoa, joten Etteplan edistää eri maiden ja liiketoiminta-alueiden välistä viestintää ja synergiaa. ”Kaikki lähtee kasvusta ja tyytyväisistä asiakkaista. Tärkeintä on toimia yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme edun mukaisesti. Esimerkiksi Tanskan toimisto voi aina pyytää tukea Suomesta, Ruotsista, Puolasta tai jopa Kiinasta. Yrityksessä on niin monta alaa ja niin paljon tietoa, että aina on joku, jonka puoleen kääntyä.”

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

”Säilytä uteliaisuutesi, sillä maailma muuttuu jatkuvasti. Tämä pätee niin teknologiaan kuin kulttuuriin ja yhteiskuntaankin. Säilytä siis uteliaisuutesi ja halusi oppia ja toimia vuorovaikutuksessa ympärilläsi olevien ihmisten kanssa, sillä aina on joku, joka tietää jotain, jota sinä et tiedä – se olisi minun neuvoni.”

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä