Close

Johtaja henkilökuvassa: Elina Erjamo

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistäen kasvu- ja innovaatiokulttuuria. 

Elina Erjamo on Jyväskylässä toimiva tekninen projektipäällikkö ja tiimipäällikkö.

 

Johtajuus Leadership profile Elina Erjamo

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

”Mielestäni olen tai ainakin yritän olla empaattinen ja helposti lähestyttävä, niin että tiimiläisteni on helppo tulla puheilleni, jos he tarvitsevat jotain. Olen myös kannustava, yritän kannustaa tiimiläisiäni ja tukea heidän urasuunnitelmiaan. Tämä on tärkeää, koska eri ihmisillä on erilaiset suunnitelmat; toiset voivat olla tyytyväisiä nykyisessä tehtävässään ja toiset voivat haluta hakeutua eri suuntaan. Yritän aina auttaa heitä löytämään ratkaisuja ja keinoja heidän tavoitteidensa toteuttamiseksi.”

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

Elinan esimiehet ovat aina olleet tukena ja auttaneet löytämään ratkaisuja. ”Esimieheni ovat aina luottaneet minuun ja uskoneet urakehitykseeni ja toiveisiini, ja se onkin parasta tukea, jota olen Etteplanilta saanut.” Osaavilta työkavereilta ja esimiehiltä saa aina tukea tilanteessa kuin tilanteessa.

Elina sai kerran tiukassa tilanteessa esimieheltään neuvon olla oma itsensä ja tehdä sitä, minkä parhaiten osaa. Hän pitää neuvon edelleen mielessään ja muistuttaa siitä myös tiimiläisiään, jotta he luottaisivat itseensä.

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

”Tämä on minulle tavallaan vaikea kysymys, koska siirryin Etteplanille pienemmästä yrityksestä yritysoston yhteydessä. Uskon, että olemme tuoneet yritykseen, ainakin omaan liiketoimintayksikköömme, hieman pienyrityksen toimintakulttuuria. Etteplanilla on avoin ja eteenpäin katsova kulttuuri. Vaikka Etteplan on pörssiyritys, on tärkeää varmistaa, että yhteisöllisyys säilyy.”

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

”Uskon voivani vaikuttaa ainakin oman yksikkömme toimintakulttuuriin tuomalla esiin ihmisten ideoita ja olemalla läsnä tarvittaessa.” Elina muistuttaa myös, että pienilläkin asioilla voi olla suuri vaikutus. ”Meillä on Teamsissa kiitoskanava Suomen ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien, pilviratkaisujen ja sovellusten liiketoimintayksikölle.” Positiivinen ilmapiiri on tärkeää Elinan tiimille ja koko liiketoimintayksikön toimintakulttuurille. Hänen mielestään tämä käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön myös muissa tiimeissä.

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

”Asiakaslähtöisyys on kaikki kaikessa, meitä ei olisi ilman sitä. Sanotaan, että asiakas on aina oikeassa. Me emme kuitenkaan ajattele niin, koska meidän on oltava proaktiivisia ja kerrottava asiakkaalle, jos on olemassa parempia tapoja tehdä asioita, eli meidän on proaktiivisesti etsittävä parempia ratkaisuja asiakkaillemme.”

On tärkeää olla houkutteleva asiakkaille, ja varsinkin teknisellä puolella on hyödynnettävä uusinta teknologiaa ja vedottava monipuoliseen asiakaskuntaan. ”Meidän on oltava houkutteleva myös henkilöstölle ja potentiaalisille työnhakijoille tarjoamalla hyvä työympäristö ja hyvät etuudet.”

Miten arvot näkyvät käytännössä?

”Arvot näkyvät arjen työssä pienimmissäkin asioissa. Asiakaslähtöisyyttä on vastata sähköposteihin ja kysymyksiin nopeasti. Näin asiakas kokee, että häntä arvostetaan.”

Proaktiivisuus näkyy myynnissä siten, että asiakkaat pidetään aina tietoisina uusimmista tarjolla olevista ratkaisuista.

Houkuttelevuus tarkoittaa erottumista ja kiinnostavuutta kumppaneille ja työntekijöille. ”Meillä on todella hyvät henkilöstöedut ja olemme siitä erittäin ylpeitä.”

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

  1. Usko itseesi.
  2. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Voit aina kysyä ja pyytää apua muilta.

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä