Close

Johtaja henkilökuvassa: Hanna Makowska

Johtaja henkilökuvassa  sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.
Tällä kertaa vuorossa on, Area Manager Wrocławissa, Puolassa, Hanna Makowska.

Hanna Makowska

Johtajuus

Kuinka kuvailisitte itseänne johtajana? 

Johtajana keskityn tiimini ihmisiin. Tuen heitä, vastaan heidän tarpeisiinsa ja mahdollistan heidän kehittymisensä erilaisten projektien kautta. Tiimin edustajana neuvottelen asiakkaiden kanssa uusista tehtävistä, jotka edistävät yksilöiden ja koko tiimin kasvua. 

Kuinka Etteplan tukee johtajuutta ja kasvua? 

Täytyy myöntää, että Etteplan on tukenut minua uskomattoman hyvin alusta asti. Vuonna 2018 aloitin Teknisen viestinnän tiimin esihenkilönä, mikä oli ensimmäinen askel johtajuuden polullani. Sain paljon vapautta, mikä oli sekä hienoa että haastavaa. Sain toimia omilla ehdoillani, mutta minulla oli myös mahdollisuus tehdä virheitä, jotka auttoivat minua oppimaan ja kehittymään. Tämä ei ollut helppo polku, mutta hyvin opettavainen. Raportoin tietysti esihenkilöilleni, mutta sain vihreää valoa ja tukea heiltä koko ajan. Osallistuin myös kahteen sisäiseen koulutukseen, Ette Coachiin ja E-lead -koulutukseen, jotka olivat erityisen hyödyllisiä. Molemmat olivat hyvin valmisteltuja ja perustuivat työskentelyyn pienryhmissä, joissa käsiteltiin tosielämän esimerkkejä.  

Tiimini on ollut merkittävässä roolissa kehitykseni kannalta. Saan heiltä palautetta, jonka perusteella tarkistan, mitä voin parantaa työssäni, mitä toimintoja minun tulisi kehittää ja mihin aloitteisiin ryhtyä. Myös muut osastot, kuten HR tai markkinointi, vaikuttavat kehitykseeni. Ne ovat voimavara TCS:n (Teknisten viestintäratkaisujen) näkyvyyden lisäämiseksi ja tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia esitellä tiimiäni sisäisesti ja ulkoisesti. Haluan hyödyntää tätä, joskus minulle täysin uutta osaamista. Muilta saamani tuen avulla jatkan kasvamista ja laajennan näkökulmiani. 

Kulttuuri

Kuinka kuvailisitte kulttuuria Etteplanissa? 

Kulttuuri yleisesti ottaen on jotain, jonka jokainen tuo mukanaan kotoa ja johon vaikutamme. Organisaatiokulttuuri Etteplanissa on erittäin korkealla tasolla. Tykkään siitä, että organisaatiossa on matala kynnys kommunikoida eri tasojen välillä. Täällä vallitsee täysin avoin ilmapiiri, jopa toimitusjohtajamme Juha Näkki on avoin kuuntelemaan ehdotuksia ja puhumaan työntekijöiden kanssa. Kollegat ovat saatavilla toisilleen, mikä on suuri lisäarvo. Organisaatiokulttuuri näkyy myös perehdytysprosessissa. Huolehdin siitä, että uudet työntekijät pääsevät heti alusta alkaen tutustumaan tehtäviinsä, tiimiin ja tapaamme työskennellä. Perehdytys on strukturoitu ja sitä arvostetaan suuresti molemmin puolin. Kun puhun uusien kollegojen kanssa muutaman kuukauden kuluttua, tämä on yksi asia, jota he korostavat. Kaikki on suunniteltu, järjestetty ja viestitty selkeästi ja ilmapiiri on ystävällinen. Heidän mielipiteensä on minulle hyvin tärkeä. Seuraan jatkuvasti, miten tiimini jäsenet kokevat työnsä, koska välitän heidän kokemuksistaan. 

Millaisena koette vaikutuksenne yrityskulttuuriin? 

Antamasi panoksen määrä vastaa sitä, mitä saat. Oma osuuteni on osallistua kaikenlaisiin aloitteisiin - etsiä uusia projekteja ja yhteistyömahdollisuuksia, järjestää liiketoimintatapahtumia ja tiimien rakennusta. Mielestäni myös oman näkemyksen esittäminen vaikuttaa paljon kulttuuriin. Jokainen meistä voi nähdä saman tilanteen eri tavalla, joten opimme toinen toisiltamme. 

Arvot

Arvomme ovat: Asiakaslähtöisyys, houkuttelevuus ja proaktiivisuus. Mitä ne merkitsevät teille? 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa keskittymistä asiakkaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Näennäisesti yksinkertainen määritelmä, mutta suhtaudun siihen laajemmin. Asiakas tulee tapaamiseen tietyllä tarpeella, ja kysyn lisäkysymyksiä tapaamisen aikana. Kokemukseni perusteella tiedän, että se, mitä asiakas tuo mukanaan, on jäävuoren huippu. Haluan nähdä, mitä sen alla piilee. Otan pitkän tähtäimen näkökulman ja mietin, millaista arvoa asiakas saa työskentelemällä kanssamme. Asiakaslähtöisyys on tulevaisuuteen suuntautuvaa. 

Houkuttelevuus on ehdottomasti lisäarvo liiketoiminnassa sekä asiakkaan että työntekijöiden kannalta. Liiketoiminta koostuu ihmisistä - asiakkaista ja työntekijöistä. Voimme varmasti sanoa, että houkuttelevuus vaikuttaa molempiin liiketoiminnan osapuoliin, ja ne vaikuttavat toisiinsa. Miksi asiakkaan tulisi valita Etteplan liikekumppaniksi? Koska tarjontamme on houkuttelevaa. Tämä houkuttelevuus liittyy myös Etteplanin houkuttelevuuteen työnantajana - se on jotain, minkä rakennamme yhdessä, jotta kaikki haluavat työskennellä täällä ja yritys houkuttelee myös uusia työntekijöitä. Palveluidemme houkuttelevuus heijastuu myös käsitykseen Etteplanista houkuttelevana työnantajana - se on jotain, minkä rakennamme yhdessä, jotta kaikki haluavat työskennellä täällä ja jotta yritys houkuttelee uusia työntekijöitä. 

Proaktiivisuus tarkoittaa ennen kaikkea aloitteiden tekemistä organisaation ulko- ja sisäpuolella. Emme rajoitu vain määrättyjen tehtävien suorittamiseen. Proaktiivisuus tarkoittaa osaamisen, ihmisten ja yrityksen kehittämistä. 

Kuinka näette tämän käytännössä? 

Asiakaslähtöisyyden osalta pyrin tapaamisissa tutustumaan asiakkaan tiimiin. Kysyn heidän liiketoiminnallisia tarpeitaan ja selvitän, millaisiin haasteisiin he törmäävät. Välillä asiakas pyytää minua valmistelemaan teknistä dokumentaatiota, ja mietin: mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Vai tullaanko tätä dokumentaatiota muuttamaan, kääntämään muihin kieliin tai päivittämään sitä? Tehtäväni on löytää paras ratkaisu, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin laajemmasta näkökulmasta. 

Houkuttelevuuden osalta tässä on jälleen kaksi puolta. Toinen puoli on asiakas. Huolehdin siitä, että yhteistyö meidän kanssamme on houkuttelevaa, joten TCS:n (Teknisten viestintäratkaisujen) osalta takaamme, että projektista huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Teemme paitsi oman tehtävämme, myös tarjoamme tukea. Toinen puoli on houkuttelevuus työntekijöiden näkökulmasta. Mielestäni kulttuurimme on tärkeässä roolissa tässä. Käyn keskusteluja tiimini jäsenten kanssa ja varmistan, että heillä on mahdollisuus kehittyä ja edistyä urallaan. Kuuntelen heidän mielipiteitään ja toiveitaan, jotta voimme luoda työympäristön, joka houkuttelee ja sitouttaa työntekijöitä. 

Proaktiivisuus näkyy konkreettisesti siinä, että pyrin aktiivisesti löytämään uusia mahdollisuuksia ja kehittämään toimintaamme. Osallistun tapahtumiin, seminaareihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, jotta voin pitää silmäni auki uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Pidän myös yhteyttä muihin tiimeihin ja jaan parhaita käytäntöjä sekä ideoita yhteistyön edistämiseksi. Pyrin myös luomaan innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämään toimintatapojamme, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä ja vastata muuttuviin markkinaolosuhteisiin. 

 

Wildcard: Jos voisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi? 

Erityisesti nykyään, kun työskentelemme etänä, ylikommunikaatio on parempi kuin ei kommunikaatiota lainkaan. 


 

Voit olla kiinnostunut myös näistä