Close

Johtaja henkilökuvassa: Johnny Jensen

Johtaja henkilökuvassa  sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria.
Tällä kertaa vuorossa on toimitusjohtaja Johnny Jensen Tanskasta.

Johtajuus

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

Johnny Jenssen on hiljattain aloittanut kahdessa uudessa roolissa: Etteplanin Tanskan toimintojen toimitusjohtajana sekä tuoreena isänä.
Johnny kuvailee itseään rakentavaksi ja helposti lähestyttäväksi johtajaksi, joka on samalla tasolla työntekijöidensä kanssa. Johnny haluaa pitää toimistossa yllä myönteistä henkeä ja rohkaista kollegojaan. Ennen Etteplanille tuloaan Johnny näki toimintaa asiakkaan näkökulmasta. Se auttaa häntä kiinnittämään huomiota siihen, mitä haluaa nykyasiakkaidensa kokevan. ”Olen edennyt urallani alhaalta ylös: myynnistä myyntipäälliköksi, myyntijohtajaksi ja nyt toimitusjohtajaksi. Siksi ymmärrän hyvin työntekijöiden kokemuksia ja kunnioitan heitä kaikkia suuresti.”
Johnny ei siis ole sitoutunut vain perheeseensä vaan myös kollegoihinsa ja asiakkaisiin.

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

Johnny tuli Etteplanille entisen Tekpartnerin oston myötä vuonna 2021. Osana kauppaa Tanskan tiimille päätettiin antaa reilusti aikaa sulautua isompaan Etteplanin organisaatioon. Itsenäisyys oli tiimille tärkeää matkalla osaksi suurempaa kokonaisuutta. 
”Säännölliset viikkokokoukset ovat olleet tärkeä keino tukea kollegoja ja pitää heihin yhteyttä.”
Johnnylla on liki 11 vuoden kokemus Tekpartnerilta/Etteplanilta. Hän uskoo omiin kykyihinsä ja odottaa suhteensa Etteplaniin lujittuvan jatkuvasti. 
Johnnylla oli tukenaan edeltäjänsä sekä kollegojen verkosto hänen ottaessaan yrityskaupan myötä riskin, joka sittemmin on osoittautunut kaiken arvoiseksi. 
”Minulla oli visio tulevaisuudestamme, ja kaikki kehottivat minua ryhtymään toimeen!”

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

Johnnyn mielestä kulttuuri on yrityksen tärkeimpiä tekijöitä. ”Kaikki on yhteydessä yrityskulttuuriin, ja meille näin yrityskaupan kautta liittyneille uudessa kulttuurissa on oppimista. Meillä oli oma kulttuurimme, ja meidän on yhdessä sulautettava kulttuurit nyt toisiinsa.” 
Johnny toteaa, että periaatteet ja prosessit voi oppia, mutta kulttuuri on tapa tehdä töitä. 
”Tapamme ajatella ja tarkastella asioita on hieman erilainen. Meillä on aina ollut vahva oma kulttuuri. Mutta kulttuurin muutos tulisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana. Etteplan on ollut erittäin avoin, läpinäkyvä ja avulias. Tunnemme jo kuuluvamme perheeseen.”

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

Johnny on ollut yli vuosikymmenen kokemuksellaan keskeisesti mukana uuden kulttuurin luomisessa. On kuitenkin haastavaa pukea sanoiksi, mistä kulttuuri on vuosien varrella rakentunut. 
”Olen perusluonteeltani optimistinen, oveni on aina avoinna, pyrin pitämään työntekijät tyytyväisenä ja varmistamaan, että heillä on kiinnostavia tehtäviä ja tarvitsemansa tuki.” 

Nyt hänen rooliinsa on kuulunut vahvasti kahden kulttuurin yhdistäminen Tanskassa. Tässä hänelle on ollut luontevaa järjestää säännöllisiä tapaamisia ja ylläpitää ylipäänsä henkilökohtaisia yhteyksiä. 

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

Yhtiöllä on oltava juuri oikeat arvot. Se auttaa houkuttelemaan hyviä työntekijöitä, mikä puolestaan auttaa saamaan ja pitämään hyviä asiakkaita, joilta saamme mielenkiintoisimmat projektit.”
Tärkeintä on pitää henkilöstö tyytyväisenä, sillä Johnnyn mukaan se vaikuttaa proaktiivisuuden ja asiakaslähtöisyyden kautta asiakaskokemukseen. Loppujen lopuksi työntekijät ovat liiketoiminnan keskiössä. 

Miten tämä näkyy käytännössä?

Johnnylle on ollut tärkeää luoda ympäristö, joka tukee yhtiön arvoja. Työntekijät viihtyvät ja menestyvät, kun ympäristö tukee jatkuvaa ammatillista kasvua. 
”Meillä on myös tarve jakaa, päästä keskustelemaan jokapäiväisistä asioista kahvin tai lounaan äärellä sekä vaihtaa tietoja ja kokemuksia toistemme kanssa.”
Johnnylle kaiken ytimessä on tasa-arvoisuus. Arvojen mukainen tapa työskennellä vaatii terveitä suhteita ja tiedon jakamista kaikkien kesken. 

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?
”Kehottaisin tarttumaan uusiin haasteisiin epäröimättä. Jos sydämesi on paikallaan ja tarkoituksesi ovat hyvät, tulokset ovat yleensä hyviä – anna vain mennä! Kerää ympärillesi ihmisiä, jotka tukevat sinua.”

Voit olla kiinnostunut myös näistä