Close

Johtaja henkilökuvassa: Malte Neustern

Johtaja henkilökuvassa -sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistämällä kasvu- ja innovaatiokulttuuria. 

Seuraavana on vuorossa Saksassa Neukirchen-Vluynissä teknisten viestintäratkaisujen operatiivisena päällikkönä toimiva Malte Neustern. 

Malte Neustern

Juhtajuus

1. Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana? 

Malte arvostaa rehellisyyttä ja näkee sen osana Etteplanin kulttuuria ja henkeä. Ahkeruus ja tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää, mutta ensin tulee tiimin hyvinvointi. ”Kun tiimimme voi hyvin, toimintamme on tehokkaampaa.” 

Hyvä tiimi, hyvät asiakkaat ja, hyvät suhteet sekäja luottamus ovat Malten mukaan keskeisiä tekijöitä. Vahvojen suhteiden rakentaminen vie aikaa. ”Pyrin tapaamaan tiimiä ja asiakkaita mahdollisimman usein kasvokkain. Pandemian aikana yritin tavata tiimejä ja kollegoita niin paljon kuin pystyin. Minulle on tärkeää viestiä kasvokkain ja olla tiimini tavoitettavissa.” 

2. Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua? 

Malten mukaan yritys tarjoaa yleisesti ottaen loistavaa tukea. Hyvä esihenkilö ja hollantilais- ja puolalaiskollegoiden tuki on ensiarvoisen tärkeää. Johtamiskoulutus on auttanut häntä kehittämään johtamistaitojaan ja laajentamaan verkostoaan entisestään. 

”Meillä on erinomaista arvopohjaista koulutusta. Lisäksi olen siinä onnellisessa asemassa, että voin kommunikoida kollegojen ja muiden esihenkilöiden kanssa. Se on mahtava tilaisuus verkostoitua.” 

Toimintakulttuuri

3. Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria? 

”Mielestäni Etteplanin toimintakulttuuri on todella motivoiva. Sanon aina ihmisille, että mistään ei löydä parempaa toimintakulttuuria kuin Etteplanilla on.” Malten mukaan kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, ja kaikki kommunikoivat keskenään riippumatta asemastaan yrityksessä. 

4. Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin? 

”Tapaan aktiivisesti tiimiäni, ja vaikka yhteinen kokoontuminen onkin pieni ele, kasvokkain vietetty aika on tärkeää.” 

Strategiset päätökset tehdään enimmäkseen demokraattisesti niin, että ryhmänjohtajat ja tiiminvetäjät otetaan mukaan päätöksentekoon, jotta he ymmärtävät prosessin. ”Olen ylpeä siitä, että tiiminvetäjät, kirjoittajat ja kuvittajat tuovat omia mielipiteitään esiin. Sillä tavoin voimme keskustella toimenpiteistä.” 

Arvot

5. Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle? 

Maltelle johtajuus ja onnistuminen asiakassuhteissa ovat tärkeitä, koska palveluntarjoajana liiketoimintamme perustuu niihin. Viestintä on nostettava korkeimmalle tasolle. ”Asiakkaidemme on koettava, että osaamme viestinnän.” 

Houkuttelevuus koskee Malten mukaan sekä asiakkaita että työntekijöitä. 

”Proaktiivisuus tarkoittaa mielestäni kaikkien muuttujien ja edessä olevien haasteiden huomioon ottamista niin, että tavoite saavutetaan parhaalla tavalla. Tämä koskee sekä asiakkaita että työntekijöitä. Minun on oltava proaktiivinen ymmärtääkseni, mikä on oikea tie ratkaisuun.” 

6. Miten arvot näkyvät käytännössä? 

Yksi esimerkki asiakaslähtöisyydestä on, että Etteplan suojelee arkaluonteista tietoa ja varmistaa, että me suojelemme asiakkaitamme. 

Houkuttelevuudesta Malte toteaa: ”Olen tehnyt yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa, jotta tiimini saisivat enemmän etuja. Asiakaspuolella minulle on tärkeää, että luomme parhaat mahdolliset ratkaisut.” 

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi? 

”Tee ahkerasti töitä ja rakenna luottamusta. Se on tärkeää. Kaikki muu tulee sen jälkeen itsestään.” 


 
 

Voit olla kiinnostunut myös näistä