Close

Näin parannat tuotantolaitoksesi turvallisuutta

Turvallisuus on teollisessa tuotannossa valtavan suuri ja tärkeä kokonaisuus, jonka hallinta kysyy laaja-alaista osaamista. Etteplanin asiantuntijatuki auttaa varmistamaan, että tuotantolaitos on turvallinen ja riskit pysyvät minimissä.

Vastuu tuotantolaitoksen turvallisuudesta on aina yrityksellä itsellään. Vastuuta ei voi ulkoistaa, mutta ulkopuolisen asiantuntijan avusta voi olla paljon hyötyä laitosturvallisuuden kehittämisessä.

Asiantuntijatuen merkitys korostuu, jos yrityksen omat resurssit eivät riitä turvallisuudesta huolehtimiseen. Tämä on itse asiassa melko yleistä: moni henkilö hoitaa suojelupäällikön virkaa oman toimensa ohella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, ettei hän mitenkään pysty keskittymään turvallisuusasioihin niin hyvin kuin pitäisi. Useissa yrityksissä keskitytään lisäksi liikaa yksinomaan työturvallisuuteen, vaikka se on vain yksi siivu turvallisuuden suuressa kakussa.

 

Laitosturvallisuudessa ei jätetä yhtään kiveä kääntämättä

Juuri yllä mainittuihin haasteisiin olemme Etteplanissa kehittäneet laitosturvallisuuden palveluita, jotka kattavat käytännössä kaiken, mitä tuotantolaitoksen turvallisuus voi pitää sisällään. Meiltä asiakas saa asiantuntijan silmät, jotka tarkastelevat laitosturvallisuutta helikopteriperspektiivistä eivätkä jätä yhtäkään kiveä kääntämättä.

Voimme laatia asiakkaallemme nykytilanneanalyysin, jossa tuotantolaitoksen toimintaa tarkastellaan laajasti rivi riviltä halutusta turvallisuuden näkökulmasta. Analyysin pohjalta laadimme riskianalyysit, tunnistamme vaarat, ehdotamme tarvittavat toimenpiteet ja arvioimme budjetin niiden toteutukselle.

Konsultoimme yrityksen johtoa ja autamme tunnistamaan seikat, joihin laitoksessa tulisi kiinnittää huomiota, sekä varmistamaan, että laitos on takuuvarmasti turvallinen ja olemassa olevien säädösten ja standardien mukainen. Autamme  yrityksen johtoa pääsemään jyvälle laatujärjestelmien saloista ja kehittämään ja auditoimaan omaa turvallisuuteen liittyvää johtamisjärjestelmäänsä.

Tarvittaessa autamme myös määräysten ja direktiivien seurannassa: Euroopan unionissa toimivien yritystenhän pitää olla jatkuvasti ajan tasalla toimintaansa vaikuttavasta lainsäädännöstä. Aina yrityksen omat resurssit eivät kuitenkaan tähän riitä.

 

Uutta suunniteltaessa tai vanhaa uudistettaessa

Etteplanin laitosturvallisuuden palveluista on hyötyä käytännössä aina, kun tuotantolaitokseen investoidaan. Oli kyse sitten uusinvestoinnista tai jo olemassa olevan laitoksen uudistus- ja modernisointihankkeesta, turvallisuuden eri osa-alueet on aina huomioitava niin, että lopputulos täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tarkkana pitää olla myös silloin, kun edessä on investointi uuteen konekantaan tai kun yksittäinen työkone konvertoidaan uuteen käyttötarkoitukseen.

Kaikissa näissä tapauksissa Etteplanin asiantuntemus nousee arvoonsa. Autamme takaamaan prosessiturvallisuuden korkean tason, niin että prosessien toiminnallinen turvallisuus on taattu ja käynnissä olevat prosessit voidaan ajaa alas turvallisesti ja luotettavasti, mikäli tuotannossa ilmenee häiriötilanne.

Koneinvestointien yhteydessä tulee osata huomioida koneturvallisuus. EU-lainsäädännössä aiheuttaa harmaita hiuksia niin kutsuttu omavastuu, jonka turvin koneenvalmistaja voi itse valvoa oman tuotteensa turvallisuutta ja varustaa tuotteen CE-merkillä. Koneyhdistelmän saapuessa tuotantolaitokselle turvallisuustarkastelun näkökulma muuttuu.

Tuotantolaitoksen edustajan näkökulmasta robotista ja kuljettimesta koostuvan koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuutta voidaan tarkastella konevalmistajan dokumentaation perusteella: Löytyykö valmistajanvakuutuksesta mainintaa robotteja tai riskienarviointia koskevista standardeista vai löytyykö viitettä, että standardeja on noudatettu ainoastaan osittain?

Etteplanin kaltainen kolmas osapuoli voi perehtyä tuotteen vaatimustenmukaisuuteen ja omalla näkemyksellään edesauttaa onnistuneen investointipäätöksen tekemistä.

Työ-, prosessi- ja koneturvallisuuden ohella osaamisemme kattaa käytännössä kaikki muutkin turvallisuuden osa-alueet. Asiantuntijatukemme avulla riskit voidaan minimoida ja laitosturvallisuus tuoda korkealle tasolle siten, että te voitte samalla keskittyä ydinosaamiseenne.

Etteplan Tuomo Sipilä

Tuomo Sipilä

Vice President, Plant Engineering Solutions
+358 10 307 3268
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Tuomo Sipilä vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä