Close

Näin voit parantaa ergonomiaa tuotannossasi

Digitaalisen kaksosen avulla ergonomia voidaan ottaa entistä paremmin huomioon jo varhaisessa vaiheessa tuotannon suunnittelua. Simulaatiolla pyritään ennaltaehkäisemään kaikkia huonosta ergonomiasta johtuvia ongelmia. Etteplan on osaamisellaan mukana varmistamassa, että ergonomia saa suunnittelussa ansaitsemansa huomion.

Toimivan ergonomian kysyntä tuotantoympäristöissä on juuri nyt kovassa kasvussa, ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin yhä useampi tehtaanjohtaja ja tuotantopäällikkö haluaa puuttua huonoon ergonomiaan, sillä sen haittavaikutukset ovat niin ilmeiset: haittoihin lukeutuvat muun muassa tuotannon tehottomuus, laatuvirheet sekä työntekijöiden heikentynyt hyvinvointi.

Samalla digitalisaation kehitys on mahdollistanut sen, että työergonomia voidaan ottaa huomioon tuotannon tai koneen suunnittelussa jo suunnitteluprojektin varhaisessa vaiheessa.

Ergonomian mallinnuksella – joka pitkälti tarkoittaa laitteen toiminnallisuuden mallintamista – ergonomian puutteet löydetään heti suunnittelupöydällä. Ergonomisten ratkaisujen toteuttaminen jo alkuvaiheessa on huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin muutosten tekeminen valmiiseen linjastoon myöhemmin.

 

Digitaalisella kaksosella ergonomian kimppuun

 

Kun ergonomiaa parannetaan teknologian keinoin, esiin marssii digitaalinen kaksonen. Käytännössä digitaalisessa kaksosessa on kyse fyysisen koneen, laitteen tai vaikka koko tuotantoprosessin virtuaalisesta mallista, näköiskopiosta joka vastaa toiminnallisuudeltaan täysin fyysistä esikuvaansa.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa sen, että tuotantoprosessia koneineen ja laitteineen sekä niihin liittyviä työvaiheita voidaan tarkastella myös ergonomian näkökulmasta digitaalisessa maailmassa jo ennen kuin varsinaista päätöstä tuotantolinjainvestoinnista on edes tehty.

Tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi yksittäinen työpiste: Onko se ergonomisesti toimiva, vai voisiko sitä tavalla tai toisella kehittää? Esimerkiksi nostopöytä voisi kenties tarjota ergonomisemman työasennon, jos se olisi säädettävä tai käännettävissä.

Lisäksi yhteistoimintarobotti voisi suorittaa ihmisen puolesta monotonisia ja fyysisesti rasittavia, toistuvia työvaiheita, kuten ruuvaamista, liimausta tai nostotyötä. Erilaiset robotit, nostovälineet ja logistiset ratkaisut mahdollistavat sen, että ihmisen työ kohdistuu sinne missä sen arvo on suurin – eikä tehtäviin, joista kone voisi suoriutua aivan yhtä hyvin.

Erittäin tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi saadaan, kun tuotantolinjaa tarkastellaan simulaatiomallissa ergonomiaa koskevien standardien valossa. Standardit tarjoavat hyödyllistä osviittaa muun muassa siitä, mikä voisi olla sopiva toistuvan liikkeen lukumäärä tai paino nostettavaksi. Tarkastelun kohteena voivat olla myös vaikkapa asennustyökulmat tai tuki- ja liikuntaelimistöä rasittavat liikkeet.

Kun simulaatiomalliin syötetään ergonomiaa koskevat parametrit, nähdään mikä työpisteessä toimii ja missä olisi parantamisen varaa. Jos (ja kun) parannettavaa löytyy, voidaan etsiä ratkaisut ja tuoda ne mukaan tuotantolinjan tai -koneen suunnitteluun.

Digitaalisia simulaatiotyökaluja on perinteisesti käytetty koneen tai laitteen toimintojen ja muiden teknisten ominaisuuksien mallintamiseen. Koska tuotantolinjan suunnittelua ei ole voitu tehdä ergonomisesta näkökulmasta, sen parissa työskentelevä operaattori on jäänyt suunnittelussa sivuosaan.

Nyt digitaalinen teknologia mahdollistaa myös ihmisen mallintamisen osaksi virtuaalisesti toimivaa tuotantokonseptia. Ihmisen tekemää työtä ja työaikaa voidaan mallintaa tavoiteltavan tuotantokapasiteetin kautta, jolloin pystytään selvittämään, paljonko tarvitaan työpisteitä, koneita ja automatisointia sekä millainen on todellinen henkilömäärän tarve.

 

Etteplanin osaaminen tuo ergonomian mukaan suunnitteluun

 

Ergonomia on tätä nykyä hyvin keskeisessä roolissa uutta tuotantoa suunniteltaessa. Jo olemassa olevaa tuotantoa harvoin kannattaa lähteä muuttamaan pelkästään ergonomian vuoksi, mutta on tavallista, että kun vanhaa tuotantoa syystä tai toisesta halutaan modernisoida, myös ergonomiset näkökulmat päätetään tuoda mukaan. Jos yksittäisissä työsoluissa tai -pisteissä on ongelmia, niiden parantaminen on helppoa.

Oli kyse sitten uudesta tai jo olemassa olevasta tuotannosta, simulaation tavoite on kaikkien huonosta ergonomiasta johtuvien ongelmien ennaltaehkäisy.

Etteplan voi digitaalisen mallintamisen osaamisellaan olla prosessissa mukana ja varmistaa, että ergonomia saa tuotannon suunnittelussa ansaitsemansa huomion. Toimimme joko suoraan suunnittelijan roolissa tai yhteistyökumppanina tilaajan ja teknologiatoimittajien välissä.

Iiro Aalto

Iiro Aalto

BU Director Engineering Solutions
+358 10 307 3511
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Iiro Aalto vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä