Close

Robotiikka- ja automaatio-osaamisen kehittäminen urakehityksen mahdollistajana

Etteplan päätti viime vuonna käynnistää hankkeen, jolla tuetaan henkilöstön urakehitystä antamalla heille mahdollisuus opiskella robotiikkaa ja automatiikkaa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT).  

Valitut työntekijät saivat lisäksi bonuksen opintojen suorittamisesta. 

”Tarjoamalla tällaisia mahdollisuuksia tuemme henkilöstömme urakehitystä ja samalla luomme Etteplanille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun voimme tarjota asiakkaille huippuluokan osaamista”, sanoo Keski-Suomen suunnitteluratkaisujen liiketoimintayksikön johtaja Petri Sauriala

Pääajatuksena oli testata uudenlaista tapaa hankkia uutta tietoa ja taitoja ja siten auttaa työntekijöitä kehittämään uraansa eteenpäin tai mahdollisesti jopa uuteen suuntaan. Kurssit suunniteltiin niin, että ne olisivat helposti kaikkien saatavilla, ja siksi opinnot oli kätevintä järjestää etäopiskeluna englannin kielellä.  

Järjestimme aluksi Ruotsissa ja Suomessa toimivalle henkilöstölle avoimen haun ja saimme hakemuksia kaikilta palvelualueilta: suunnittelusta, teknisestä dokumentoinnista ja ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuista.  

Puolet lukuvuodesta on nyt saatu päätökseen. Positiivinen kokemus rohkaisi toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijana toimivaa Ilkka Carlstedtia soveltamaan oppimiaan taitoja käytäntöön. 

LUT_Article_Carl_image

”Ennen kurssia minulla oli hyvin vähän kokemusta robotiikasta. Robotit ovat usein osa projekteja, joiden parissa työskentelen, ja kurssi oli hieno tilaisuus kehittää osaamistani”, Ilkka sanoo. 

Etteplan haluaa aina auttaa työntekijöitään pyrkimään uusiin tehtäviin ja etenemään urapolullaan. 

”Aiheet keskittyivät edistykselliseen robotiikkaan, kuten kinemaattiseen mallinnukseen ja siihen liittyvään matematiikkaan, joita en voi suoraan soveltaa nykyisessä tehtävässäni. Opinnoista on kuitenkin selkeää hyötyä tulevissa projekteissa robotiikkaan liittyvän koneturvallisuuden hallinnassa, koska nyt ymmärrän paremmin robottien toimintaa ja niiden ohjausta”, Ilkka sanoo.  

Etteplan haluaa jatkossakin rohkaista henkilöstöään opettelemaan uusia taitoja. Kurssi oli hieno tapa tukea elinikäistä oppimista jatkuvasti muuttuvalla alalla.  

”Kurssi oli hyvä, ja olen erittäin kiitollinen siitä, että Etteplan rohkaisee työntekijöitä suorittamaan tällaisia kursseja ja antaa meille mahdollisuuksia oppia”, Ilkka lisää. 

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä