Close

Suunnittelulla voidaan parantaa tuotteen kilpailukykyä

Tämän päivän haastavassa toimintaympäristössä kilpailukyvyn parantaminen ja jatkuva ylläpitäminen on tärkeämpää kuin kenties koskaan aikaisemmin. Avain tuotteen kilpailukyvyn parantamiseen on suunnittelussa. Olemassa olevan tuotteen uudelleensuunnittelulla voidaan saavuttaa jopa 50% säästöt.

Kilpailukykyisellä tuotteella on monta tärkeää ominaisuutta. Se on laadukas ja tarjoaa loppukäyttäjälle korkeampaa lisäarvoa kuin kilpailevat tuotteet. Lisäksi se on lanseerattu oikea-aikaisesti, niin että se vastaa mahdollisimman hyvin vallitsevaa asiakastarvetta ja markkinoiden odotuksia.

Jotta tuote voi olla kilpailukykyinen, sen on luonnollisesti pärjättävä vertailussa myös hintansa puolesta. Hinta ei saa olla liian korkea, koska silloin tuotteelle ei löydy riittävästi ostajia. Toisaalta liian alhainen hinta ei ole kannattava tuotteen valmistavan yrityksen liiketoiminnalle.

Kilpailukykyä tuotekustannusten alentamisesta

Oli toimiala mikä hyvänsä, markkinoilta löytyy kosolti vanhoja tuotteita, joiden kilpailukyvystä ajan hammas on syönyt parhaimman terän. Tuote on saattanut jäädä kilpailijoistaan jälkeen esimerkiksi toiminnallisuutensa, materiaalinsa tai korkean hintansa vuoksi.

Jos kilpailukyvyn kompastuskivenä on hinta, saattaa olla tarpeen pohtia, millaisin toimenpitein tuotteen hintaa voidaan alentaa. Hyvä tavoite on sellainen hintataso, että tuotteesta saadaan jälleen kilpailukykyinen samalla kun sen myynnistä saatava kate on yrityksen liiketoiminnan kannalta riittävän korkea.

Tuotekustannuksia voidaan lähteä alentamaan kahdella menetelmällä: Downpricing viittaa ostotoiminnan kautta saataviin hyötyihin, eli siihen, kuinka kilpailuttamalla voidaan löytää edullisempaa tuotantoa sekä edullisempia materiaaleja ja komponentteja. Downcosting puolestaan koskee tuotteen valmistettavuuden, kokoonpanon ja tuotannon kustannusten alentamista. Tässä menetelmässä vaikutetaan tuotteen kilpailukykyyn suunnittelussa tehtävillä valinnoilla.

Downpricing-menetelmällä eli kilpailuttamisella saavutetut kustannushyödyt ovat tyypillisesti noin 5%, kun taas downcosting-menetelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 50% säästöt tuotekustannuksissa. Tästä huolimatta useat tuoteyritykset valitsevat downpricing-menetelmän tuotekustannuksiensa alentamiseen. Kerromme seuraavaksi, miksi juuri suunnitteluun kannattaa panostaa tuotteen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Suunnittelun lisäarvo parhaimmillaan merkittävä

Kun kustannusten alentamista ja parempaa kilpailukykyä lähdetään hakemaan suunnittelun keinoin, tuote voidaan ottaa systemaattisen tarkastelun kohteeksi neljän peruskysymyksen kautta: onko tuotteen osia, komponentteja tai ominaisuuksia mahdollista vähentää, yksinkertaistaa, yhdistää tai poistaa?

Kun tuote käydään kokonaisuutena läpi näitä peruskysymyksiä painottaen, siitä voidaan yleensä tunnistaa kohteita, joihin pystytään vaikuttamaan suunnittelulla. Vähitellen mahdollisuudet tuotekustannusten alentamiseksi alkavat hahmottua. Uudelleensuunnittelun synnyttämä lisäarvo voi parhaimmillaan olla merkittävä, etenkin jos kehityspotentiaalia löytyy kalliista ja ongelmallisista osista, joissa yhtenä haasteena on usein myös pitkä toimitusaika.

Tarkastelun yhteydessä on lisäksi järkevää arvioida, voisiko jokin osa tai komponentti olla valmistettavissa edullisemmin jollakin toisella valmistusmenetelmällä. 3D-tulostaminen eli ainetta lisäävä valmistus on malliesimerkki uudesta valmistusteknologiasta, joka voi useissa tapauksissa tarjota huomattavaa lisäarvoa tavanomaisiin menetelmiin nähden.

Mahdollisuudet eivät suinkaan lopu tähän, vaan suunnittelulla voidaan vaikuttaa lukuisiin muihinkin tekijöihin. Suunnittelun kautta yritys voi esimerkiksi kehittää tuotteensa muotoilua, tuoda siihen uusia ominaisuuksia, parantaa tuotteeseen liittyvää käyttökokemusta ja laajentaa tuotevalikoimaa. Mahdollisuudet ulottuvat tuotteen globaaliin valmistusketjuun saakka: koko ketju valmistuksesta ja kokoonpanosta aina logistiikkaan ja huoltoon saakka on mahdollista suunnitella kustannustehokkaammaksi.

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Tero Hämeenaho vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Voit olla kiinnostunut myös näistä