Close

Tiedätkö miten paljon aikaa työntekijöiltäsi kuluu tietojen etsimiseen?

Huolto- ja kunnossapito-organisaation tehokkuus vaikuttaa suoraan tuotantolaitoksen luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Tutkimukset osoittavat, että tuoteorientoituneessa organisaatiossa jopa 10–35 % huolto- ja kunnossapitohenkilöstön ajasta kuluu tietojen etsimiseen ja validointiin. Hyvä uutinen on se, että tilanne voidaan korjata tehokkaalla tiedonhallinnalla.

1. Tee tiedon löytämisestä helpompaa

 

Usein tuotantolaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan käsitys laitteiston sen hetkisestä kunnosta on rajallinen. Syynä tähän ovat muun muassa huonot dokumentointikäytännöt, kuten se, ettei dokumenttien nimeämisessä ja säilyttämisessä noudateta yhteisiä sääntöjä.

Puutteellinen dokumentaatio haittaa korjauksia ja lisää siten pitkien ja kalliiden tuotantoseisokkien riskiä. Huono dokumentaatio kasvattaa myös vaatimuksenmukaisuusriskejä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tappiot ja oikeudelliset seuraamukset, jotka johtuvat sähkö- ja painelaitteita, putkistoja ja rakennesuunnitelmia koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisestä.

 

2. Luo muutoksenhallinnalle selkeät säännöt

 

Vanhentuneet tiedot voivat johtaa henkilöstöä harhaan ja aiheuttaa toiminnalle merkittäviä vahinkoja. Siksi onkin varmistuttava siitä, että kaikki ovat tietoisia dokumenttien päivittämisen tärkeydestä ja siihen liittyvistä säännöistä. Kaikki muutokset on kirjattava, ja vanhat dokumentit tulee tarvittaessa korvata uusilla. Myös kunnossapidon tietojärjestelmässä olevan teknisen hierarkian ja osaluettelon (BOM) ylläpito on välttämätöntä. van huollon suunnitelma.

3. Paranna as-built-dokumentaation ja historiatietojen luotettavuutta

 

Tiedonhallintaan liittyvät ongelmat juontavat usein juurensa asennus- ja käyttöönottovaiheen aikana luotuihin as-built dokumentteihin tai epätarkkuuksiin dokumenteissa, joita ei ylläpidetä asianmukaisesti. Mikäli tietojen paikkansapitävyyteen ei voi luottaa, niiden pohjalta ei voi tehdä kunnossapito- tai investointipäätöksiä. Mikäli henkilöstön tarvitsee käydä kohteessa useita kertoja todentaakseen tiedon oikeellisuuden, hukataan sekä aikaa että rahaa turhan takia. 
 

4. Luo yksityiskohtainen kunnossapitostrategia

 

Kunnossapitostrategialla voidaan parantaa laitteiden luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tehokas kunnossapitosuunnittelu edellyttää asianmukaisia tiedonhallinnan käytäntöjä. Kun laitteiden kuluvat osat, kriittiset komponentit, varaosat, dokumentit, huolto-ohjeet sekä aikataulut on määritelty, niiden pohjalta voidaan tehdä toimiva ennakoi

Juha Nieminen

Juha Nieminen

Director, Services Development Service Product & Portfolio Management
+358 10 307 2075
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Juha Nieminen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Voit olla kiinnostunut myös näistä