Close

Tulevaisuuden mahdollisuuksia sisäpaikannuksessa

Erilaisia sisäpaikannusteknologioita kehitetään nyt kovaa vauhtia. Tässä artikkelissa esittelemme mielenkiintoisia käyttökohteita, joissa sisäpaikannuksen potentiaali on merkittävä.

Tehdasympäristöt

 

Robotisaation tahdin kiihtyessä myös itseohjautuvat robotit yleistyvät tehdasympäristöissä. Kun robotteja on useita, on tärkeää tietää, missä kukin niistä milloinkin liikkuu. Jos yksi roboteista esimerkiksi pysähtyy ennalta arvaamattomasti, asiasta pitää nopeasti saada tieto muille roboteille, jotta yhteentörmäyksiltä vältytään ja tuotannon työnkulku saadaan pidettyä mahdollisimman tehokkaana. Tällöin voidaan hyödyntää reunalaskentaa, jossa paikkatietoja ei lähetetä kaukana sijaitsevaan pilveen, vaan laskennasta huolehditaan paikallisesti.

Tehokkuuden lisäksi sisäpaikannus voi edistää tehtaiden turvallisuutta esimerkiksi kohteiden välisiä etäisyyksiä laskevalla ratkaisulla. Tällainen järjestelmä antaa varoituksen, jos se havaitsee, että itseohjautuva työkone on liian lähellä ihmistä.

Tehdasympäristöissä voidaan hyödyntää myös geoaitaamista (engl. geofencing), joka viittaa eräänlaisen virtuaalisen aitauksen laatimiseen. Järjestelmä antaa hälytyksen, jos määrätty työkalu tai työajoneuvo siirtyy tehdasalueen ulkopuolelle tai väärään paikkaan tehtaan sisällä. Geoaitaaminen voi estää varkauksia tai parantaa turvallisuutta: tehtaassa voi esimerkiksi olla alueita, joiden sisälle työajoneuvo ei turvallisuussyistä saisi päätyä, tai räjähdysherkkiä tiloja, joissa tietynlaiset työkalut eivät ole sallittuja.

 

Kaivosteollisuus

 

Kaivosteollisuuden toiminta tapahtuu lähes poikkeuksetta ympäristöissä, joissa paikanmääritys on haastavaa.

Jos maanalaisessa kaivoksessa halutaan paikantaa jokin kone tai laite, tarvitaan erittäin matalia taajuuksia, jotka läpäisevät hyvin maata. Matalilla taajuuksilla voidaan lisäksi hyödyntää diffraktioksi kutsuttua ilmiötä: mitä matalampi on sähkömagneettisen aallon taajuus, sitä paremmin aalto kääntyy esimerkiksi kulman taakse. Matalataajuuksinen aalto voi siis seurata tunneleita ja mutkitella niiden mukaisesti kuin käärme konsanaan.

Maan alla sijaitsevien kaivoksien lisäksi kaivostoimintaa harjoitetaan tietysti myös maan päällä avolouhoksissa. Avolouhos voi hankaloittaa satelliittipaikannusta syvyytensä vuoksi: taivas toki näkyy louhoksen pohjalta, mutta kuitenkin niin pienellä sektorilla, että paikannuksen toteuttaminen saattaa olla haastavaa. Tästä syystä paikannus avolouhoksessa onkin lähempänä sisäpaikannusta kuin perinteistä satelliittipaikannusta.

 

Erilaiset julkiset tilat

 

Kaupungeista löytyy lukemattomat määrät erilaisia julkisia tiloja, joita varten tulevaisuudessa kehitetään laaja kirjo hyödyllisiä sisäpaikannusratkaisuja.

Ostoskeskuksissa sisäpaikannuksesta voivat hyötyä sekä kauppias että asiakas. Asiakkaiden liikkumisen ja käyttäytymisen seuraaminen tarjoaa kauppiaalle arvokasta tietoa, josta on hyötyä esimerkiksi tilojen kehittämisessä ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Asiakkaan ostoksia helpottava ratkaisu taas on ostoskärry, joka etukäteen pilveen ladatun ostoslistan perusteella osaa neuvoa asiakkaalle optimaalisen kauppareitin.

Erilaisten säiliöiden täyttymisasteen mittaaminen voi olla julkisilla paikoilla järkevää monistakin syistä. Roskasäiliöiden kohdalla mittaus mahdollistaa sen, että säiliöt tyhjennetään juuri oikeaan aikaan ja jätehuoltopalvelu voi optimoida autojensa reitit ja aikataulut. Täyttymisasteen mittaus on sekin omanlaistaan paikannusta, yksi täyttymisastetta kuvaava menetelmä nimittäin on kaikua hyödyntävä, ultraääneen perustuva etäisyysmittaus.

Kun siirrymme lopuksi rakennusten ja säiliöiden sisältä ulos taivasalle, löydämme paikannukselle hienon sovelluskohteen alati yleistyvistä kaupunkipyöristä. Geoaitaamisessa yhteiskäytössä oleville pyörille laaditaan virtuaalinen aitaus, jonka sisällä niiden tulee pysyä. Mikäli pyörän käyttäjä sitten rikkoo sopimusta ja vie pyörän määrätyn alueen ulkopuolelle, rikkomuksesta tulee välittömästi tieto järjestelmään.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Jani Vauto vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA

Voit olla kiinnostunut myös näistä