Close

Uusien ratkaisujen innovointi edellyttää monimuotoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä

Näin edistämme Etteplanissa työntekijöiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Mikä?

Etteplanin strategisena tavoitteena on olla esimerkillinen ja houkutteleva työnantaja – toimialan esikuva, joka huolehtii työntekijöistään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän tavoitteen edistämiseksi Etteplanissa aloitettiin vuoden 2022 loppupuolella yhteisölähtöinen työntekijöiden osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia edistävä Happy DEIs -hanke. DEIs-lyhenne tulee sanoista diversity, equity ja inclusion. Termit viestivät Etteplanin halusta olla houkutteleva työpaikka erilaisille ja eri taustoista tuleville työntekijöille. Hyvinvoivat työntekijät ovat Etteplanin kantava voima ja kilpailukyvyn varmistaja, sillä hyvinvoivat osaajat sitoutuvat työyhteisöön ja tuovat uusia näkökulmia ja innovatiivisuutta ratkaisuihimme. Etteplan on eettisissä toimintaohjeissaan sitoutunut kohtelemaan ihmisiä kunnioittavasti heidän taustastaan tai mistä tahansa ominaisuudestaan riippumatta. Etteplanin tavoitteena on olla työpaikka, jossa ihmiset voivat tuntea voivansa olla omia itsejään sekä osa Etteplanin työyhteisöä ja kokea saavansa äänensä kuuluviin.

Miksi?

Yhä moninaistuvammassa maailmassa ja työelämässä jokaisen ihmisen tasa-arvoinen kohtelu identiteetistä ja taustoista riippumatta on entistä liiketoimintakriittisempää. Jokainen työyhteisö voi osaltaan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa kaikkien äänet pääsevät kuuluviin. Happy DEIsin tavoitteena on, että Etteplanin työntekijät saavat kokea kuuluvansa työyhteisöön, jossa jokaisella on merkitystä taustasta riippumatta. Happy DEIsin vaikutus ulottuu myös asiakassuhteisiin ja uusien innovaatioiden kehittämiseen: kun työntekijät voivat hyvin, myös asiakassuhteet lujittuvat, ja asiakkaille pystytään tarjoamaan innovatiivisia palveluja. Tavoitteena on, että Etteplanin tuhannet ammattilaiset ja asiakkaat tulevat kohdatuiksi asiakastiimeissään avoimesti ja yhdenvertaisina.

Miten?

Vuoden 2023 alkuun mennessä Etteplan on avannut Yammer-sovelluksessa Happy DEIs -yhteisön, jossa työntekijät voivat keskustella, jakaa ajatuksiaan ja saada vertaistukea toisiltaan. Yhteisön avaaminen on lisännyt työntekijöiden keskustelunavauksia jo lyhyen tarkastelujakson jälkeen. Lisäksi vuoden kuluessa Happy DEIs -hankkeessa julkaistaan tietoisuutta kasvattavia sisältöjä sekä järjestetään koulutuksia ja webinaareja esimerkiksi monimuotoisuuden ja osallisuuden teemoista. Lisää konkreettisia toimenpiteitä Happy DEIsin toteuttamiseksi on suunnitteilla tulevaisuudessa. “Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvä olla töissä ja että jokaisella etteplanilaisella on samanarvoiset mahdollisuudet osallistua keskusteluun”, toteaa Etteplanin markkinointi- ja viestintäasiantuntija ja yksi Happy DEIs -yhteisön avainhenkilöistä Karolina Jensen, joka keskittyy työssään muun muassa vastuullisuuskysymyksiin.

Lue lisää yritysvastuustamme

Voit olla kiinnostunut myös näistä