Close
Łukasz Rybka banner

Łukasz Rybka: Jokainen projekti on erityinen ja juuri se kehittää minua

Łukasz Rybka aloitti työskentelyn Etteplanilla Wrocławissa, Puolassa, helmikuussa 2017 teknisen dokumentoinnin asiantuntijana. "Joulukuussa 2016 löysin ilmoituksen, että Etteplan etsi työntekijöitä uudelleen perustettuun teknisen dokumentoinnin osastoon, mikä herätti kiinnostukseni. Suoritin samalla humanistista tutkintoa digitaalisesta ja verkkojulkaisusta Wrocławn yliopistossa. Luennoitsijamme olivat kirjasto- ja informaatiotieteen instituutista. Koulutukseni ansiosta olen kehittynyt tiedon ja metatietojen hallinnan suunnalla”, Łukasz kertoo. “Tämä oli erinomainen lisä tietämykseeni, joka minulla jo oli käsikirjojen ja teknisen dokumentaation luomisesta.” 

Łukaszin ensimmäinen projekti Etteplanilla oli teknisen dokumentaation kehittäminen pakkaustuotantolinjalle. "Se oli ensimmäinen projektini. Tein sen yhdessä uuden kollegani, Martyna Toporekin kanssa. Osana koulutuskurssia sivuliikkeessämme Eindehovenissa valmistimme dokumentaation palvelusta, joka tuotti kosmetiikkapakkauksia", Łukasz muistelee. Toisella kerralla hän oli luomassa dokumentaatiota kattilan ohjainlaitteelle. "Päätehtäväni oli kuvailla toimintoja ja niiden roolia ohjelmistossa. Tämä oli ensimmäinen projektini, joka oli tiiviisti yhteydessä ohjelmistoon ja ketteriin projektinhallintatekniikoihin", hän sanoo. Toinen mielenkiintoinen projekti oli teknisen dokumentaation luominen mittareille, jotka mittaavat siilojen täyttöä. "Mittarit käyttivät radioaktiivista materiaalia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kohtasin tällaisen laitteen ja ratkaisun. Tämä edellytti minulta syvällisempää tiedonhankintaa aiheesta kuin pelkästään asiakkaan lähettämien tietojen analysoimista", Łukasz selittää. 

Projektien monipuolisuus on mahdollistanut Łukaszille uusien näkökulmien tutkimisen, kehittymisen tiedon hankinnassa ja taitojen kehittämisen. Tällä hetkellä Łukasz työskentelee asiakkaiden kanssa ja valvoo projekteja. Hän nauttii siitä, että voi antaa neuvoja asiakkaille ja tiiminsä jäsenille projektin lähestymistavasta. Tiedon jakaminen on hänelle erittäin tärkeää. 

"Kokemusten vaihto ei mahdollista pelkästään henkilökohtaisen kehittymisen, vaan sillä on myönteinen vaikutus myös koko tiimin osaamisen rakentamiseen." 

Siinä ei kuitenkaan ole kaikki. Dialogi on tärkeä osa tiimin rakentamista. "Keskustelu eri aiheista keskenämme vahvistaa meitä. Opimme tuntemaan toisiamme paremmin ja olemme kiinnostuneita toistemme näkökulmista", sanoo Łukasz. Lead Documentation Specialistina Łukasz huolehtii projektien toteuttamisesta. Hän korostaa, että projektit ovat erilaisia ja niillä on omat erityispiirteensä ja mielenkiintoiset kokemukset. "Muistan jokaisesta toteutuksesta sen, mikä meni erittäin hyvin ja myös sen, mikä olisi voinut mennä paremmin. Tämä on hyvä oppitunti ja mahdollisuus kehittymiselle", Łukasz kertoo.